Hitta på bloggen

Urval av blogginlägg

Bloggen har fått allt fler läsare och har mellan 4 000 och 20 000 sidvisningar i månaden. Många artiklar har fakta eller perspektiv som man kan vilja gå tillbaks till senare, men det kan vara svårt att hitta. Här har jag sorterat ett antal sådana under några klickbara rubriker för att göra det lättare hitta. Tyngdpunkten är på artiklar med användbara fakta eller djupare analyser, medan lättsammare poster och debattartiklar har utelämnats.(senast uppdaterat 30 december 2021)

Hållbarhet, resursförbrukning och civilisationskritik

Omställningen kommer att ske vare sig vi vill elle...

Den gröna given blandar bort korten

Hur blir det, livet efter corona?

Corona: idag, snart och senare

Är vi vuxna rollen?

Ha tilltro till den mänskliga kreativiteten

Teknoutopisternas framtid finns bakom nästa kulle

Vad är lönsamt?

Klimatet: en fråga utan svar

Samarbete snarare än konkurrens är framgångsfaktor...

Grön tillväxt ifrågasatt - igen

Eldar vi upp väggen för att hålla värmen?

Ekologisk analfabetism

När kommer vi fram till lyckoriket - egentligen?

Hur ökad effektivitet leder till ökad förbrukning

Varför blandar ni ihop välstånd och tillväxt?

Hur bryta tillväxtberoendet?

Vårt behov av framsteg är oändligt

Den slösande effektiviteten

Tillväxten avmystifierad - och naken

Vi kan få det väldigt mycket bättre - utan ekonomisk tillväxt.

Hur kan vi leva utan tillväxt?

Företag ger blanka fan i om vi mäter BNP eller Happy Planet eller HDI
Grön Tillväxt, är det möjligt?
Brist på sand.

Vem står i skuld?

Vad är produktivitet i jordbruket

Inte ens om vi slutade äta skulle vi kunna föda vå...

Öka lyckoproduktiviteten

Arbete till vilket pris?

Den Globala Gyllene regeln: lev på ett sätt som an...

Profit, konkurrensen och maskinen driver tillväxten

Det växande klotet en populär illusion

Vad driver vad?

Tillväxt, symptom eller PROBLEMET

Mer beroende av naturen än någonsin

Det finns andra i båten (än staten och kapitalet)

Vår kolonisationsfas är över

Vad driver vårt handlande?

Från historiskt tvång till mänsklig rättighet.

Misslyckade samhällen

Människans plats

Kan man rättfärdiga kapitalismen?

Inbördes Hjälp

Alarmister?

Marknadsekonomi och handel

Det självförökande kapitalet

Saga från Sandlådan

Handel är bra, men mer handel är inte bättre

Den stora ätstörningen: Maten, makten, miljön

Marknaden, inte vetenskapen styr jordbrukarnas val...

Exportera sig till sämre djurhållning, sämre mat o...

Till den sista droppen

mat som handelsvaror går inte att förena med jordb...

Marknadsmekanismer kan inte lösa miljöproblemen

Varför skall vi bedriva jordbruk i Sverige?

Vill vi ha det globala snabbköpet?

Obegränsad konkurrens inte hållbar

Frihandelsreligionen lägger en död hand på jordbru...

Frihandelslogiken haltar i jordbruksutvecklingen

Utnyttja frihandelsavtalet för att pressa fram åtg...

Jordbruket kostar mer än det smakar

Ekonomisk rationalitet representerar moraliska val

Spelet alla tjänar på, eller?

Konsumtion, inte produktion, driver in fattiga i m...

Varför (den oreglerade) marknaden är en dysfunktio...

Minskad marginalnytta av globalisering?

 

Energi, klimat och kolflöden

(det som handlar om klimatpåverkan av mat finns under Miljöpåverkan av mat)

Skall vi elda upp träden eller låta skogen stå?

Rysaren: Klimatet, oljan eller något annat?

All energi har ett pris

energi för dummies

Kärnkraften: olönsam, osäker och onödig

Varför minskad tillgång till energi innebär kapitalismens död.

Farligt positiva nyheter

Facebook i Luleå - ström för 16000 villor och 8 dieselkraftverk.

energi är världens valuta.

Vår förnyelsebara framtid är ljus

energin kostar mer och mer att få fram

bränna upp maten

Billig energi - nödvändig för ett system som haver...

Obegränsad energi större hot än tillgång

Kärnkraften: vår skuld till framtiden

Energin är nyckeln

När oljan sinar stannar kärnkraften

slutförvaring och annat elände

200 miljarder energislavar

Det stora energipartyt?

 

Geo-engineering, ekosystemtjänster, klimatkompensation mm

Kvävegödsling är ingen förutsättning för kolinlagr...

Att kompensera det man inte vet

Plastkompensation och annan grönmålning

Habitatbanker - fler avlatsbrev

Sätta pris på naturen - eller värdera den på sina ...

Klimatkompensation - ett modernt avlatsbrev?
Vad kommer efter skogen som skövlats?
Varg AB - hur verkligheten igen överträffar mina vildaste fantasier!
Miljöförstöring lönar sig

Köp ofödda barns död så du kan släppa ut (mer) koldioxid
Välkommen till nya väder-världen

Vem skall kontrollera klimatknappen?

Bison betar prärien igen

400 kronor metern för ett dike

Den motvillige planetskötaren

Köp ofödda barns död så du kan släppa ut (mer) koldioxid.

Personliga utsläppsrätter?

 

Jordbrukspolitik, livsmedelsstrategin

Att öka exporten av livsmedel är en dum idé

Hur svensk är svensk mat?

Vår jord och hur vi skall bruka den (video)

Rättfärdig kritik eller omvändelse under galgen?

Skall vi importera vår mat?

Svinaktig matematik, eller hur vi får en levande landsbygd

För en folkets livsmedelspolitik

Lantbrukets konkurrenskraft blir bondens död

Demografi, stort kapitalbehov och låg lönsamhet hindrar unga (blivande) bönder.

Vi behöver fler kor som mjölkar mindre

Att göra mat som man själv vill äta

En strategi för den goda maten

Maten är för billig i butiken och för dyr för framtiden

Livsmedelsstrategin: Fel utgångspunkt, fel analys, fel omfattning och fel åtgärder

Ett nytt samhällskontrakt för jordbruket

Livskraft och konkurrenskraft är två olika saker

Ökad konkurrenskraft är inte svaret

Ny jordbrukspolitisk utredning nämner inte miljömå...

Svinaktig jordbrukspolitik

Jordbruket - vilken industri som helst

 

Produktion och konsumtion (jordbruk och mat)

Automation - ingen räddning för småbruken

Vem har råd att äta nyttigt?

Uppåt för kyckling, chips, läsk och tomat, ned för...

Vegetabiliekonsumtionen fortsätter att öka

Min pragmatiska jordbrukslära

Varifrån kommer kalorierna

Betesmark, vad är det?

Trendkänslig?

Var skall fettet komma ifrån?

Vi dricker upp mat för 90 miljoner människor!

Dagens menyn

Det är ingen brist på mat

Räcker maten?

Matmatematik

Vad skulle du odla på din lott?

Den galopperande ökningen av grönsakskonsumtionen

Vad äter vi -egentligen?

Kommer mina barnbarn vara hungriga?

Mat utan jordbruk?

Mer från mindre yta?

Är gränsen nådd?

Gastronomisk mångfald och jordbruk hör ihop

Jordbrukets hundra år på fem minuter

Rika svälter inte

 

Miljöpåverkan av mat

Ny metanmatematik

Kons heta andedräkt

Matens globala kolcykel

Konstgödsel är den dolda boven i klimatdiskussionerna

Låt det pragmatiska imperativet bestämma din kost

Inomhusodlingar spar inte mark och vatten

Mat för hälsa och välbefinnande, eller för profit?

Soja för mat och foder, hur ligger det till?

Vegonorm gynnar varken miljön eller hälsan

Klimatmärkning av livsmedel är vilseledande

Mera skitprat

Landskapsmodellen – ät där du bor

Skall kvävet till havet, upp i luften eller tillba...

Vart tar allt kväve vägen?

Grön gloria på sned

Markanvändningen spelar en viktig roll för klimate... (referat av IPCC rapporten om mark och jordbruk

En ohållbar analys och ett ohållbart förslag (en kritik av EAT Lancet)

Fantasifulla forskares falska fakta 2018

Lustgas: den stora datatvätten

Det svenska jordbrukets utsläpp av växthusgaser

Jordbrukets växthusgasutsläpp

Hur var det nu med djurhållningens växthusgasutslä...

Matens miljöpåverkan – handel och transporter

Matens miljöpåverkan - kyla

Matens miljöpåverkan - konstgödsel

Miljöpåverkan i livsmedelskedjan-del 3

Miljöpåverkan i livsmedelskedjan-del 2

Både djur och betesmark måste ingå i kalkylen

Miljöpåverkan i livsmedelskedjan.

Myten om den törstiga kon

Glyfosat i den globala konkurrensens namn

Tekno-Jesus skall frälsa oss.

Titta bortom gårdsgrinden - del I

Titta bortom gårdsgrinden - del II

De tomma kalorierna är de stora resursbovarna

Vattenfotavtryck under luppen: att lägga näsan i blöt 

Landskapet jordbrukets viktigaste produkt?

Jordbrukets kostnader är mycket större än matens p...

 

Öl, läsk och snacks är värre energibovar än kött

Inför nolltolerans för bekämpningsmedel i mat!

Medicin med motsatt verkan

Att odla antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens skapas av konventionell djurhållning.

Växande problem med antibiotikaresistens
Vi laddar med kväve utan att ha en susning....

Dags att skydda matjorden

Ekologiskt och regenerativt jordbruk

Kan eko klara kvävet?

Djur skapar ingen växtnäring

Jorden lever

Ekologiskt är mer lokalt och mer svenskt

Ekologisk odling igår, idag i framtiden

Jo vi kan föda världen med ekologiskt jordbruk

Ekomyter sprids av Lomborg

Kalla det icke-ekologiskt!

Varför skall staten reglera ekologisk?.

Förstatligande av ekologiskt lantbruk

 

Animalieproduktion, kött, vegokött, palmolja, proteinskifte mm

Är det slöseri att ha djur?

Vad äter djuren?

Hur stor del av skördarna äter djuren?

Betande tjur kräver ett systemskifte

Är bönder dumma i huvudet?

Give pigs a chance

Ärtor, inget att böna för?

Hur effektiv är laxodling, egentligen?

Djurens roll i ett hållbart jordbruk.

Vegostormen mojnar

Varför växer naturbetesmarkerna igen?

Kött och mjölk från betesmarker

Miljöveganer och betesfanatiker förenen eder!

Mjölk, havredryck, sojadryck - eller vatten? Det är inte frågan.

Tankefel i köttdisken

Pastasallad är inte bättre för klimatet än biff

Ett klimatsmart kött?!

Välkommen omninorm!

Syna vegoköttet

Vem tjänar på proteinskiftet?

Inte lätt med fett

Mindre kött är inte lösningen på matproblemen

Sojakorvens förlorade oskuld

Kan Leonardo räkna?

Är Sk*nkan verkligen bättre än skinkan?

Lagom är bäst - också med kött

När boskapsuppfödning är det mest uthålliga sättet...

En quorny idé

Odlat kött behöver också foder

 

Konsumtion, konsumentmakt

Att producerar konsumtion

Schyssta mörkblå bananer?

Den förnyelsebara karusellen

Myter om vår konsumtion

Tro inte att du bestämmer men använd den makt du har

Konsumenten som syndabock

Myten om konsumentmakten

De förhållande under vilka vi väljer är viktigare ...

Etik till salu?

Vem har makten över maten?

Certifiering, standarder

Tankar om kontroll

Kvalitetsledningsreligionen

Standarder i maktens tjänst

Det Goda Märket eller en miljon bitar information?...

Ekologiskt jordbruk – mer än KRAV

De bästa målarna i den romantiska traditionen: Företagen.

Ekologiskt jordbruk är mer än regelverk

kvalitetsutvärderingsplaneeländet!

Kejsaren är naken

Global utveckling, bistånd

Afrika: utveckling inte hållbar om inte jordbruket...

Vem blir rik i Milleniebyn?

"En hög med pärmar"

Zambia fördel ekologiskt

Dansk utvärdering sågar konstgödselsubventioner i Afrika.

Ny teknik inte främsta vägen ur fattigdom

GMO, kärnkraft, mer energi - allt är för de stackars afrikanernas skull.

hur kommer det sig att bättre vägar tömmer landet ...

Indien: de fattiga får betala klimatkostnaderna

fattigdomskris eller välståndskris?

varför inte globalt socialbidrag?

Om svårigheten att leva som samlare i industrisamhället.

Världshungerdagen

Gröna revolutionen för Afrika - blåa dunster

Samoa: Kommersialisering av småbönder ett dubbeleggat svärd.

Visst behövs bistånd

Till en-procentmålets försvar.

 

Bokrecensioner

Klimat och moral av Magnus Linton (red)

Vårt enda liv av Martin Hägglund

Vad skall vi ha samhället till av Birger Schlaug

Levande Landskap av Mats Ahlberg

Our Renewable Future av Richard Heinberg

Kollaps av David Jonstad

Tillväxt till vilket pris av Mikael Malmaeus

 

Vetenskap, livsåskådning

Lyssna på vetenskapen - med förnuft

Vem i hela världen kan man lita på?

En ny materialism

 

Alternativ

"De flesta förändringar sker därför att folk går på och börjar leva sina liv som om det redan hänt"

Leve det nya matupproret

Bönder och konsumenter förena er

Lokala livsmedelsstrategier för hållbar utveckling...

Jordbruksmarkens värden och roll

Från billig industrimat till skötsel av planeten

Odla mer mat i stan - eller i dess närhet

Kommunistiska kor

Jordbruk som landskapsmålning

Från allt är utbytbart till att bygga relationer

Efter kollapsen

 

Övriga

Kan man mäta hållbarhet?

En hållbar jul på er allihop

Bilen är ingen väg till frihet

Hur farligt är egentligen rött kött?

En varmare verklighet

Klimatdiktatur, marknadsfundamentalism eller duktiga ledare?

Internationella transporter växande miljöproblem

Hur mycket väger den digitala ekonomin?

Högt pris för globala plantager.

Express till fördumningen

När jag är hundra år

Jorden behöver tid

Skåpmat möglar inte alltid

Ekonomisk rationalitet representerar moraliska val

Upphovsrättens diktatur

Varför skall Uppsala växa?

Rut, Rot och Rest - Subventioner till rika.

Migration den mest utjämnande faktorn

Ett globalt Apartheid - en skamfläck för mänskligheten.

Vi blir 7 miljarder idag - låt oss röra oss fritt!

 

No comments: