Sunday 21 January 2018

En total avsaknad av kritisk granskning

Om hela världen skulle försörjas med "klimatsmarta" inomhusodlingar av sallat skulle de totala växthusgasutsläppen från dessa ensamt uppgå till 240 GtCO2 - dvs nästan sex gånger alla nuvarande växthusgasutsläpp. 

"Befolkningen växer och tillsammans måste vi hitta sätt att föda fler, på ett långsiktigt hållbart sätt."

Återigen plågas mina trumhinnor och ögon av fåniga reportage om inomhusodlade sallat och basilika som ett miljömässigt bra alternativ. Nästan ingen synar korten och de överdrivna påståenden som görs.

En vetenskaplig rapport kommer till att växthusgasutsläppen från odling av bladgrönt med konstljus är minst 6 kg CO2 per kg sallat, avsevärt högre än för traditionella växthus och fem gånger mer än från frilandsodlingar. 

Om en vuxen kvinna skall få sitt kaloribehov från 15 kg sallat om dagen (Gud förbjude!) skulle hennes växthusgasutsläpp från denna sallat motsvara 90 kg CO2 per dag, eller 32 ton om året, tre gånger mer än svenskens konsumtionsbaserade totala utsläpp. Det skulle till och med vara dubbelt så höga utsläpp jämfört med att hon "bara" åt 1,7 kg biff (vilket Gud också förbjude!) för sina dagliga kalorier. 

Inte nog med det. Om hela världen skulle försörjas med dessa hållbara, resursbesparande och klimatsmarta odlingar skulle de totala växthusgasutsläppen från dessa ensamt uppgå till 240 GtCO2e - dvs nästan sex gånger alla nuvarande växthusgasutsläpp. 

Jag tycker mycket om sallat och gröna blad och har till och med odlat dem i halvprofessionell skala på Torfolk Gård. Jag tycker också att stadsodlingar är en god idé och deltog några år aktivt i Matparken i Uppsala. Jag har absolut inget emot att man odlar lite grönt med konstljus, vi har en liten LED lampa själv härhemma.  Däremot är det nonsens att beskriva den här typen av produktion som uthållig eller resurssnål. Att företagen som vill sälja odlingssystem eller ragga investerare gör det är en sak, men att media bara hänger på det är ansvarslöst. 

Jag skrev ett litet längre inlägg om vertikala LED-odlingar för ett tag sedan. 
 

2 comments:

Markus F said...

Tack Gunnar. Jag kommer att behöva precis dom här argumenten en hel del framöver.
Med vänlig hälsning,
Markus

Gunnar Rundgren said...

I det andra längre inlägget diskuterar jag också ett scenario där man använder solenergi för vertikala odlingar och kommer till slutsatsen att det går åt väldigt mycket mark också....