Sunday 30 October 2011

Vi blir 7 miljarder idag - låt oss röra oss fritt!

Jag hälsar nummer 7 miljarder välkommen till Jorden! 

Idag eller i morgon föds människa nummer 7 miljarder . Det sägs att vi är fler människor idag än antalet som levt under hela mänsklighetens existens. Tanken svindlar. Vid 2050 kommer vi vara 9 miljarder ungefär. Det är så gott som säkert. Antalet barn som föds har redan börjat minska, vi har passerat "peak child" för ett antal år sedan. Det är också hög tid att slå fast människors rätt till fri rörlighet. Det är skandal att kapital och varor skall få röra sig fritt på klotet, men inte människor. 
(Huffpost,Chicago Tribune, bbc, SvD, AB, Ekot, Norberg, Gapminder, Expressen, Markus Larsson, Tidningen Effekt 
Afrika har gjort det omöjliga möjligt.
Befolkningsfrågan en framgångssaga.
Svenska Dagbladet har oxå skrivit om befolkningsökningen.
om fri rörlighet: nu, kk, bt, NTG, Maria Ferm, Jakop Dalunde )


nedan finns tidigare inlägg på bloggen med etiketten "befolkning" de handlar om 

Köp ofödda barns död så du kan släppa ut (mer) koldioxid - om resurskonflikter
Rurbanism - en ny trend? - om urbanisering
Varför skall Uppsala växa? - om hur vår globala utveckling är summan av lokal utveckling.
och två inlägg om migration och om rätten till fri rörlighet
Ett globalt Apartheid - en skamfläck för mänskligheten
Migration den mest utjämnande faktorn

   Wednesday, 27 April 2011

Köp ofödda barns död så du kan släppa ut (mer) koldioxid

Genom en strålande artikel av Sian Sullivan leddes jag att kolla upp The Optimum Population Trust. Den leds av en rad namnkunniga miljöpersonligheter som tex. Jonathon Porrit (fd ordförande för Jordens Vänner och UK Sustainable Development Commission), David Attenborough (BBC), Jane Godall (Hon med schimpanserna) och Paul Elrich (han som myntade begreppet befolkningsexplosionen på sjuttiotalet). Den gör säkert mycket bra, och jag håller med om att en för stor befolkning är ett verkligt problem. Inte för att jag tror att vi kommer få svälta pga av brist på mat, men befolkningen gör att vi utsätter naturen för för stora påfrestningar, och minskar utrymmet för andra arter. Samtidigt så tycker jag att befolkningsexplosionen framställs lite väl onyanserat. Trots allt så har nu ett stort antal länder stabiliserat sina befolkningar. Jag går inte så långt som att hålla med George Monbiot som säger att:  It’s no coincidence that most of those who are obsessed with population growth are post-reproductive wealthy white men: it’s about the only environmental issue for which they can’t be blame

Men när jag ser vad Optimum Population Trust håller på med så blir jag faktiskt mörkrädd: De har startat PopOffsets, www.popoffsets.com. Dess affärsidé är att vi som har dåligt samvete för våra koldioxidutsläpp skall köpa utsläppskrediter i form av åtgärder för att minska befolkningen, eller bromsa ökningen.
PopOffsets is unique - the first project in the world that, simply and transparently, enables individuals and organizations to offset their carbon footprint by funding the unmet need for family planning and the removal of the many barriers to women who want smaller families.
 Det kan ske genom en blanding av utbilding, preventivmedel mm (de är noga med att tala om att de aldrig stödjer aborter). De påpekar att deras insatser riktar sig både mot befolkningsökning i de rika länderna som i de fattiga. De säger att förvisso så förbrukar de rika mycket fler resurser (typ tjugo gånger), men att  de fattiga kommer för eller senare bli rika så i det långa loppet gör det inte så stor skillnad. Det känns som en vandring väldigt nära den fascistiska zonen.

Visst är det bra att utbilda kvinnor och sprida preventivmedel, men att koppla det till rika människors överkonsumtion och att vi skall köpa rätten att släppa ut genom att förhindra andra människors från att födas, känns som ett bottennapp. Nej mycket värre än ett bottennapp. I grunden betyder det att vi "värdesätter" ett ofött barn genom uträkningar om hur mycket koldioxidutsläpp vi sparar. Vi köper icke-personers död så att säga. Om det här sättet att hantera våra problem är de rätta, då är det fel på samhället.

Den enda fördelen med resonemanget är att den tydliggör att det handlar om makt: den som har pengar kommer ha rätt att fortsätta konsumera. Han eller hon kan köpa sig rätten av andra människor som inte skall fortplanta sig, inte hugga ned skogen där de bor; inte försöka leva som vi eller något av de många sätt vi försöker köpa oss mer tid och plats att inte ändra vår livsstil. En livsstil som är det verkliga problemet.

Detta inlägg är också publicerat på Newsmill, där det mycket snabbt har lästs av många.

Thursday, 31 March 2011


Rurbanism - en ny trend?

Stad kontra land diskuteras mycket.

Nu snubblar jag på begreppet Rurbanism, tex på Ulrika Gabriels blogg och på
Carbonsmart som för övrigt inviger mig i begreppet Reburbia
Worldchanging skriver också om Rurbanism

"Trenden kallas rurbanism, en sammansättning av orden ”rural” (lantlig) och ”urban”. I praktiken innebär trenden att bo i stan, men att leva som en bonnläpp". skriver Veckans Affärer om Rurbanism
Oj vad tråkigt då, jag som trodde att det var något seriöst, men det är tydligen bara en kommersiell trend...Eftersom jag själv har flyttat in till stan nyligen så vore det ju skoj om det var bättre än att bo på landet. Fan tro't, men det kan ju vara skönt för stadsbor att känna så...Och bor man i stan så försöker man göra det bästa möjliga, som att vara med i Matparken. 

För ett tag sedan skrev jag inlägget: staden - himmel eller helvete
Jag läser o tidningen Omvärlden ett inlägg av den liberale debattören Johan Norberg som talar om hur progressiv staden är och hur viktig den är för utvecklingen. Han påtalar t.ex. att mycket större andel av människorna i städerna har tillgång till rinnande vatten och avlopp än vad människor på landsbygden har. Sedan läser jag på Effekts blogg ett resonerande inlägg av Matilda Welin om stad och land. För något år sedan cirkulerade en del artiklar om att miljöpåverkan av en Manhattanbo var mycket mindre än miljöpåverkan av en landsbygdsbo i USA, främst pga av mer bilåkning av landsbygdsborna.

Cornucopia hade också ett inlägg om detta med en hel del kommentarer. Ylven med.
Ungefär just nu så är ju stadsbefolkningen i världen större än landsbygdsbefolkningen - för första gången i historien

Friday, 11 March 2011


Varför skall Uppsala växa?

Uppsala med det gamla samhällets symboler, slottet och kyrkan i bakgrunden, och nya symboler, vägar, bilar, IKEA och kraftvärmeverket (som nu skall börja elda kol!) i förgrunden.
Foto: Kolbjörn Örjavik

"Bara positivt att Uppsala växer"

Häromdagen när jag läste de ständigt återkommande uttalanden av Uppsalas ledande politiker om att Uppsala kommer att växa, eller snarare att Uppsala skall och bör växa, så drog jag mig till minnes en diskussion jag och en kollega hade i Uganda för några år sedan. Det gällde storleken på Jinjas befolkning. Jinja är Ugandas näst största stad som har sisådär 100 000 invånare. Vi läste i tidningen att Jinjas borgmästare uppmanade befolkningen att föröka sig mer och kvickare så att Jinja skulle kunna växa snabbt och nå en halv miljon. Vi skratade lite hånfullt - och rätt bedrövat - över hur man kunde vara så idiotisk när Ugandas befolkning växer alldeles för fort. Att ledande politiker inte inser det utan uppmanar befolkningen av föröka sig ännu mer verkar ju helt hårresande.

Det är klart, Uppsala är inte Jinja, men jag undrar ändå vad det är man vill åstadkomma genom att stimulera Uppsala att växa snabbare ändå. Jag som redan bor här har inget behov av det. Det kommer på inget sätt öka mitt välmående. Uppsala har redan en skriande bostadsbrist vilken trissar upp bostadskostnaderna enormt (och det i en stad där det är så stora grupper som behöver en billig bostad). De ledande politikerna anser inte heller att det är kommunens ansvar att se till att det finns bostäder eftersom näringslivet skall fixa det (vilket man kanske kan tycka är rätt i teorin, men teorin har ju falsifierats om och om igen i Uppsala, så det är helt klart att teorin inte håller). Men det var nu inte det jag skulle diskutera. Frågan var varför skall Uppsala växa? Ja jag har svårt att se något annat skäl än för att fylla vår kommunlednings (tomma?) egon med känslan av att vara viktig. Jag förstår mycket väl att Uppsala kanske skulle växa även utan kommunledningens inställning, därför att det är en dynamisk stad med ett fördektigt läge, så det är klart att kommunledningen måste planera för det, Men ledningen gör långt mycket mer än det, de vill stimulera och uppmuntra denna folkökning. De vill ju att Uppsala skall vara en "storstad (de skulle kanske åka på studieresa till Kina). De (skall vi kalla dem för tillväxttalibanerna - vilket vackert ord?) har dock inte gått så långt som att förbjuda preventivmedel och aborter - ännu....

Tuesday, 17 February 2009


Migration den mest utjämnande faktorn

Om vi menar allvar med en global utjämnning av levnadsvillkor så bör vi bejaka fri rörlighet av människor. Jämfört med fri rörlighet av kapital, varor eller tjänster så har fri rörlighet, eller starkt förbättrad rörlighet, av människor en mycket större effekt för ökning av välståndet.

Migration spelar roll på minst fyra olika sätt: 1) viss utjämning av lönerna, 2) remitteringar av pengar till det gamla hemlandet, 3) återinvandring samt 4)återinvestering och handelslänkar.

1) Sextio miljoner emmigrerade från Europa mellan 1850 och 1910. Denna emmigration skapade arbetskraftsbrist i Europa och en press uppåt på lönerna. Migrationen ledde till minskade skillnader i löner i stora delar av världen. Lönerna på Irland beräknades öka med 32 procent pga migrationseffekter, 28 procent i Italien och 10 procent i Norge medan den minskade lönerna i Argentina med 22 procent och i Australien med 8 procent.

2.Remitteringar, dvs vad utvandrade personer skickar hem betyder globalt sett minst lika mycket som bistån och direktinvesteringar. I vissa länder i Centralamerika och Karibien så uppgår de till mer än 10 procent av BNP. 2006 skickades 50 miljarder dollar hem av latinamerikanska utvandrare.

3. En betydande andel migranter kommer tillbaks till sitt gamla hemland. Ibland kommer det hem misslyckade med svansen mellan benen, medan ofterar kommer de med betydande kapital och affärsidéer.

4. Även de som inte återvänder kommer i många fall upprätthålla kontakter med det gamla hemlandet och kanske investera i produktion eller öppna handel med leverantörer i de gamla landet.

Trots detta är det få av globaliseringsförespråkarna vilka pläderar för en fri rörlighet av människor, och frågan verkar knappt komma upp på den internationaella dagordningen. Detta bidrar till känslan att globaliseringen inte drivs i intresset av de fattiga.

Jo, det finns en baksida också. T.ex. braindrain, dvs att de bättre utbildade åker frå¨n fattiga länder till de rika - men det händer ju redan idag. De flesta länder accepterar invandring av läkare, kärnfysiker och stjärnekonomer. De sociala följderna av ökad invandring kan också var allvarliga - men i ärlighetens namn så är de problemen små jämfört med de skriande globala orättvisorna, så det är nog ett pris vi får betala. Slutligen vill jag säga att i grund och botten så önskar de flesta människor att vara där de är och inte alls flytta någon annanstans.

Friday, 6 February 2009


Ett globalt Apartheid - en skamfläck för mänskligheten

Stora delar av världen hyllade att Järnridån och Berlinmuren föll. I fysisk mening började nedmonteringen i maj 1989, då Ungern öppnade gränsen mot Österrike och avlägsnade taggtråden, för att nå en höjdpunkt 9 november samma år, då Berlinmuren öppnades. Äntligen skulle människorna i Öst få röra sig fritt och inte vara instängda. Under en lång period innan så hade västvärlden hälsat sk avhoppare välkomna, men de var ju inte så många och hade otroligt politiskt värde. Murens fall sammanföll också med allt tuffare hållning mot invandrare, och nu fanns inte längre stormaktspolitiska skäl att låta medborgare i Ukraina, Kazahkstan eller Armenien komma och gå som de ville. Den sk fria världen låter ju inte de människor som vill komma in, så hur kan man kritisera diktaturer för att inte låta människor resa ut?

Vi hyllar de som hjälpte judar att fly från nazisterna, tex Folke Bernadotte och Raul Wallenberg. Även andra historiska hjältar, verkliga eller påhittade som Röda nejlikan, hjälpte förföljda att fly från sitt hemland. Men idag skulle de alla kallas för människosmugglare och dömas till långa fängelsestraff[1]. Nu invänder vän av ordning att de som verkligen har goda skäl kan få asyl. Jo. men för att få asyl så måste man komma hit först eller söka på ambassaderna. Och hur många riktiga flyktingar kan söka asyl på en ambassad?

Begränsningen av rörlighet för människorna i världen är ett globalt Apartheid och en skamfläck. Fri rörlighet är en mänsklig rättighet, och det är ett hån att varor, tjänster och kapital skall få flöda fritt över gränserna, men inte människor.

[1] Jag ifrågasätter inte att en del av de sk människosmugglarna är rena skurkarna, men saken är den att lagen drar alla över en kam.

Thursday 27 October 2011

Regeringen och Luleå fnaskar för att få Facebooketablering

Den svenska regeringen har skjutit till 103 miljoner kronor i stöd till Facebooks bygge av ett datacenter i Luleå. Pengarna delas ut från statskassan som regionalt investeringsstöd, ett slags bidrag till företag som etablerar sig i speciellt utvalda områden i Sverige, däribland nästan hela Norrland. (enligt idg.se, Ny teknik, och Piteåtidningen, Aftonbladet) Det blir dyra jobb, kanske 30 stycken så skattebetalarna petar in 3 miljoner per arbetstillfälle...'

"We knocked on doors at Facebook's head office (in Palo Alto, California) and today they're moving in to Lulea _ this is huge, really huge," said Matz Engman, who heads the Lulea Business Agency, a public-private partnership working to attract businesses to the region.(Sydney Morning Herald)

Anläggningen är företagets första i Europa och den tredje som drivs i egen regi. 2014 ska den stå helt färdig. Det rör sig om tre datahallar på 28 000 kvadratmeter vardera. Den sammanlagda ytan blir alltså 84 000 kvadratmeter, ett datacenter av gigantiska mått.(idg)

Internationellt så gör Facebook stor sak av att centret skall drivas av miljövänligt vattenkraft, (chron, ). Energiåtgången motsvarar 16000 villor. och ha ett effektbehov av 120 MW.

Lyssna på P1:s inslag. 
Enligt Luleå Näringsliv kommer Luleå i framtiden att marknadsföras som The Node Pole när fler aktörer i databranschen ska bearbetas!

Jag skrev om den här etableringen 19 maj, också Norrländska socialdemokraten Aftonbladet Dagens nyheter  Affärsvärlden

Monday 24 October 2011

Nya ekomål

Från Ekologiska Lantrbrukarnas veckobrev. 
Jordbruksverket har nu fått regeringens uppdrag att utreda behov och utformning av nya nationella mål för ekologisk produktion och marknad. De nya målen ska integreras i kommande nytt landsbygdsprogram 2014-2020. Jordbruksverkets utredning ska vara klar senast 30 maj 2012 och utföras efter samråd med berörda myndigheter och organisationer.
   - Ett glädjande besked, kommenterar Ekologiska Lantbrukarnas verksamhetsledare
Maria Dirke. Det förra nationella målet för ekologisk konsumtion och produktion
sträckte sig fram t o m 2010, och vi har efterfrågat finansiering av en fortsättning. Sverige har fortfarande inte utnyttjat hela den potential som ekologisk produktion har. Incitamenten till omläggning är fortfarande små och osäkerheten stor, och därför behöver utvecklingen ännu en tid drivas på av nationellt sponsrade mål.    De nationella målen för 2010 är ännu inte uppfyllda.I brist på en offentlig strategi för perioden 2011-2013 har Ekologiskt Forum vid SEI (Stockholm Environment Institute)tagit initiativ till ett idéarbete för att föra diskussionen vidare hos alla aktörer runt den ekologiska produktionen. Förslaget till strategi för 2011-2013 finns på Ekologiskt Forums webbplats http://ekologisktforum.se/ 
 
(lite småroligt det hela eftersom jag just skickat ett plan för hur nya ekomål skulle kunna utvecklas till Inger Källander, projektledare på Ekologiskt Forum). 

Monday 17 October 2011

Att lära av andra

Häromdagen skrev jag om vad vi kan lära av danskarna, nu har jag fått inspiration ännu längre bort. 

Som första land i världen kommer Sydkorea att starta ett helt ekologiskt lantbruksuniversitet, dessutom har staten byggt ett ekologiskt centrum för 250 miljoner kronor. Det och mycket annat imponerade på de nästan 2 000 deltagarna i den 17:e ekologiska världskongressen i Sydkorea i slutet på september. Utöver de tillresta deltagarna besöktes de olika lokala arrangemangen, däribland en matmässa, av 250 000 personer.
Det ekologiska museet.

På kongressen presenteras nya forskningsresultat, men det diskuteras också politik, filosofi, livsåskådningar och den ekologiska rörelsens vägval. Hans Herren, mottagare av World Food Prize, hävdade att industrialiseringen av jordbruket, med en kombination av högavkastande sorter, konstgödsel och bekämpningsmedel, har skapat ett ”monster av stärkelse och vatten”. Man har drivit upp skördarna i kilo men missat näringsinnehållet och därigenom orsakat mycket av fetmaepidemin i världen. Den har heller inte haft någon positiv effekt för hunger, hälsa eller miljö.
Jag talar inför kongressen


Prisskillnaden mellan ekologiska produkter och icke-ekologiska produkter är större i många av de asiatiska länderna än i Sverige. I Japan är de genomsnittligt 70 procent högre, i Malaysia flera hundra procent och även i Korea och Kina är priserna mycket höga. I Japan finns sedan lång tid tillbaka system liknande Ekolådan. I Kina kan man nu köpa ekologiska produkter i alla större städer. Kina exporterar ekologiska produkter för drygt 2 miljarder kronor och den inhemska marknaden uppskattas omsätta 14 miljarder kronor , motsvarande en marknadsandel av knappt en procent.

I kongressens värdland för året, Sydkorea drivs merparten av jordbruket mycket intensivt. Användningen av konstgödsel är nästan fyra gånger högre per hektar än i Sverige och bland bekämpningsmedelsbrukarna ligger man i världstopp. Kanske är det just därför som intresset för ekologisk produktion är så stort. Tolv procent av Sydkoreas bönder är anslutna till något av de tre miljömärkningssystemen för mat, som baseras på statliga regler: ”ekologiskt”, ”fritt från bekämpningsmedel” och ”produkter odlade med ’mindre’ bekämpningsmedel”.

De flesta jordbruk i Korea är mycket små. Men det finns undantag.
”Vi odlar 150 olika grönsaker på 40 hektar, har 200 anställda och omsätter cirka 60 miljoner kronor bara på sallad”, berättar Guen Mo Ryu som äger ekologiska Jangan Farms. Man importerar också ganska mycket ekologisk mat till Sydkorea.
Med 50 miljoner människor och mindre åker än Sverige får man uttnyttja marken effektivt.
Marknaden för ekologiska produkter i Sydkorea överstiger sannolikt 1 miljard kronor. De flesta kommuner har bestämt att de ska köpa miljövänliga produkter och Gayangskolan i Seoul, med nästan tusen elever, serverar enbart ekologiska produkter.Texten ingår i Ekolådans nyhetsbrev 42

Tuesday 11 October 2011

Vad kan danskarna som vi inte kan?

 Den nya regeringsförklaringen i Danmark innehåller intressant läsning, inte minst på jordbrukets område. Satsningar på ekologiskt jordbruk imponerar. Och så skall man tillsätta en utredning för att att se över lantbrukets strukturella, ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Men framför allt så är den följande meningen intressant.,

"Andre lande – ikke mindst de europæiske – står overfor samme udfordring med at mindske landbrugets naturbelastning, og det er en fordel, hvis Danmark kommer først med den nødvendige teknologi og viden"

I praktiskt politik betyder det bla nya avgifter på bekämpningsmedel och mer begränsingar, kanske också avgifter, på konstgödsel. Dansk lantbruk är mycket marknadsanpassat och konkurrensutsatt. Det är märkvärdigt att den danska regeringen tycker att man i det läget kan lägga på näringen extra "bördor" medan situationen i Sverige är den motsatta. Här tog man bort avgiften på konstgödseln och inför nu ett riktat bidrag till svinproduktionen. I Sverige anser vi att jordbruket behöver "kompenseras" för att vi har hårdare regler eller avgifter. I Danmark ser regeringen det snarast som en framtidssatsning....Vad kan de som vi inte kan?

-----utdrag or den danska regeringsförklaringen ----------------------
Danmark skal være det sted, hvor de kommende års miljøteknologi inden for fødevareproduktion og landbrug udvikles. Biogasteknologi, anden generations biobrændstoffer såsom bioethanol samt teknologi til fjernelse af ammoniak burde for længst have været et vigtigt dansk eksportområde. Andre lande – ikke mindst de europæiske – står overfor samme udfordring med at mindske landbrugets naturbelastning, og det er en fordel, hvis Danmark kommer først med den nødvendige teknologi og viden frem for at købe den
af andre.Det vil være nødvendigt med en skærpet regulering af landbrugets brug/udvaskning af kvælstof og af brugen af sprøjtegift blandt andet gennem en højere pesticidafgift og større sikkerhedszoner omkring vandboringer. Giftfrit drikkevand er højt prioriteret.

• Målsætningen om at fordoble det økologisk dyrkede areal fra 2007 til 2020 er
nødlidende. Omlægningen til økologi foregår betydelig langsommere end forudsat.
Regeringen vil tage initiativer, der gør det muligt mindst at opfylde målsætningen.

Den grønne omstilling af landbruget er helt nødvendig. Udgangspunktet er en situation, hvor landbruget har opbygget en stor gæld.
• Regeringen vil derfor nedsætte en hurtigt arbejdende uafhængig natur- og
landbrugskommission til udarbejdelse af forslag til løsning af landbrugets
strukturelle og økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan
erhvervet kan bidrage i klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen.