Sunday 25 July 2010

Samhället en del av oss och vi en del av samhället

Vi styrs av vårt DNA, vår hjärna och vår kultur. Allt handlar om information.DNA är kodad information. Vår hjärna bearbetar impulser inifrån och utifrån och försöker vidta åtgärder för att öka våra överlevnadschanser och vår tillfredsställelse. Vår kultur är det kollektiva minnet av var vi kommer ifrån, vilka vi är, vart vi är på väg; ett minne, information, som styr vårt handlande. Vi präglas av kulturen under uppfostran och på så sätt anpassar vi oss till kulturen. Kulturen och samhället är i själva verket en utökning av människan, vi finns inte utan det sammanhanget, vi blir lika hjälplösa som en myra utan stack eller ett bi utan kupa, och väldigt få av oss skulle ha kraften att som en bidrottning anlägga en ny koloni. På så sätt bör vi se samhället som en organism. Samhället (jag menar inte staten, utan samhället i en vidare mening, vilket inkluderar frivilliga organisation, folkrörelser, kommuner och självklart också staten) är organisationsformen och informationen är kulturen i vidare bemärkelse (inklusive religion, ekonomi m.m.). Därför kan vi inte ställa individen emot samhället. Visst finns det en spänning mellan individens oberoende och samhällets krav på underordnande (jag sälv är i allra högsta grad en människa som inte vill underordna mig...) – men denna spänning är en del av projektet människan.

Om vi betraktrar samhället på det sättet så kan vi överskrida de begränsningar i vårt tänkande, och vårt handlande som kommer av att vi har trott på sociobilogernas ideer om att vi helt styrs av våra geners önskan att sprida sig eller på nyliberala ideologier om att vi bara agerar utifrån individens snöda självintresse.
(tankar från från Trädgården Jorden)