Friday 1 January 2021

Hur effektiv är laxodling, egentligen?

Vi får ofta höra hur effektiv fiskodling är.

"I produktionen av laxfiskar behövs ungefär 1,2 kilo foder för att producera ett kilo tillväxt hos den odlade fisken. Jämfört med andra produktionsdjur (kyckling, gris, får, nötkreatur) är fiskar mycket effektiva foderomvandlare." brukar man säga

Men är det verkligen rimligt att jämföra den färdiga laxen med de foder den äter på det sättet? Mycket av det foder som använts är högkoncentrerade och har mycket lågt vatteninnehåll medan laxen som slaktas har 63 % vatten och stora delar inte äts. Om man använder offentliga siffror från norsk laxuppfödning visar de att man använder cirka 5 kg torrsubstans foder för att få fram 1 kg saluduglig torrsubstans laxfilé.  

Som synes i tabellen nedan från Nofimas Ressursutnyttelse i norsk lakseoppdrett i 2016 – Faglig sluttrapport används mestadels mycket koncentrerade foder. Det sojakoncentrat som nämns är alltså soja där man koncentrerat proteininnehållet till över 60 %, dvs nästan dubbla sojabönans naturliga innehåll. Vetegluten innehåller 75 % protein, medan vete innehåller ungefär 12 % protein. Proteinutbytet är ungefär 25 %, dvs en proteininnehållet i laxfilén är en fjärdedel av det protein som gått åt för att föda upp den. Det är också stora kvantiteter rapsolja - norska laxar äter mer än den dubbla svenska rapsoljeproduktionen.   

Ressursutnyttelse i norsk lakseoppdrett i 2016 – Faglig sluttrapport

Att tala om hur många kilo foder det går åt för att producera en viss mängd kött, mjölk eller ägg är ointressant och vilseledande om man jämställer industriellt koncentrerade foder med exempelvis gräs som ju utgör nötkreaturens huvudsakliga foder. 

Utöver dessa perspektiv finns det ju stora miljöproblem med laxodlingen. Om man vill fördjupa sig i detta kan jag rekommendera denna artikel i Grus & Guld

Nu planeras enormt stora landbaserade laxodlingar i Sverige med produktion runt 100 000 ton. Jag är förvånad över att det inte är stora protester mot detta. Om någon skulle planera en motsvarande anläggning för grisar, dvs att föda upp en miljon slaktsvin på ett ställe skulle platsen vara ockuperad sedan länge.


2 comments:

Anonymous said...

Bortsett från storleken, så är landbaserade fiskodlingar att föredra - det blir betydligt lättare att rena vattnet från näringsämnen - och är man smart kan man ju använda vattnet till växtodling - förhoppningsvis alger som är de effektivaste på att ge bra fettsyror.

Storskalighet ger ju både problem och möjligheter. Någon aning om varför de planerade måste bli så stora?

Anonymous said...

Det finns en bra fransk dokumentär om norsk odlad lax. Svt kostade på en översättning av den och la in den i tablån kring påsk för ett par år sedan. Efter påtryckningar från norska ambassaden togs den dock bort ur tablån och har aldrig sänts av Svt.
Svenskar köper ju mycket norsk odlad lax och man var väl rädd för negativa reaktioner och minskad försäljning.
Den finns att se på YouTube med norsk text, "Er fisk sundt?":
https://www.youtube.com/watch?v=f2IYb2vkjH0