Tuesday 21 April 2015

mat som handelsvaror går inte att förena med jordbruk som planetskötsel

På Naturbrukskonferensen i Örebro pratade jag om hur omvandlingen av mat till handelsvaror är den mest omvälvande förändringen av jordbruket, och att det är det som vi måste förändra för att åter integrera maten, jordbruket, naturen och kulturen i ett sammanhang.

Wednesday 1 April 2015

Trots alla brister i Earth Hour: att släcka ljuset är mycket mer handlingskraftigt än att ägna sig åt önsketänkande

Man skulle tro att det var första april redan igår.
Läs UNTs ledare "Symbolik som skymmer" för att förstå varför inget görs åt klimathot eller energiomställning.

Utgångspunkten i ledaren är kritik av Earth Hour. Visst kan man ha synpunkter på om Earth Hour är effektiv, men den totalt blinda teknikoptimism som UNTs ledare framförde igår, slår nästan alla rekord i brist på förståelse över de utmaningar den framtida energiförsörjningen står för och hur vi kan tackla växthuseffekten. Först sägar man att koncentrationen av växthusgaser är den viktigaste faktorn. SEDAN säger man att det spelar ingen roll om vi minskar utsläppen DÄRFÖR måste vi satsa på forsking. SEDAN har man en rad exempel på "ideer" och "förslag till lösningar" i stil med algodlingar för flygbränsle, och storskalig lagring av solenergi (kryddat med en mental härdsmälta i ett resonemang om kärnkraften - problemen löses genom att halveringstiden på avfallet begränsas:-)).

I slutklämmen läser vi att: "Symbolpolitik måste brytas mot rationalitet och ÖNSKETÄNKANDE mot handlingskraft".

Och det efter att ägnat kärnan av ledaren just åt önsketänkande.

Trots alla brister i Earth Hour: att släcka ljuset är mycket mer handlingskraftigt än att ägna sig åt önsketänkande.