Monday 8 May 2023

Det levande: Om den gränslösa relationen mellan naturen och människan

Häromdagen hade vi en "bokvandring" på vår gård där vi lanserade vår nya bok genom att besöka och tala om en stor gran, våra naturbetesmarker, en fruktodling och en skog som vi gör om till skogsbete. 

Naturen är besvärlig. Nästan alla vill skydda den, men ingen vet vad den är. I Det levande: Om den gränslösa relationen mellan naturen och människan vänder och vrider Ann-Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgren på frågan om vad naturen egentligen är. Är den allt det där grönskande, skuttande, slingrande, pulserande, fladdrande, porlande, flämtande, droppande, skälvande, födande och döende som finns där ute eller är den en gruva som är till för oss att använda? Är människan en del av allt detta levande? Och hur skall hon då leva som en art bland andra miljontals arter?

Utforskandet leder läsaren från knarkkungen Pablo Escobars flodhästar till sportfiske i Vänern, från världens största superorganism, det mänskliga samhället, till markens ljusskygga kommunikationsvägar. Ofta utgår de från deras egen plats i naturen, den lilla uppländska gården Sunnansjö som ligger vid vägens slut (omslagsbilden är utsikten från vårt köksfönster). Här förundras de över allt levande, alla komplicerade samarbeten och över hur lite vi egentligen vet om det som pågår. De berättar om sitt dagliga arbete där de försöker forma en bit natur, för att ofta inse att det finns fler viljor än bara deras egna. Medan de odlar grönsaker, sköter sina kor och omvandlar en barrträdsdominerad skog till lövskog uppstår frågor om vilken art och vilken natur som ska gynnas och varför?

Kan erfarenheterna från gården användas för att svara på frågan med vilken rätt mänskligheten omvandlar det levande till döda ting som enbart kan köpas och säljas för pengar? Kan vi bara rädda naturen genom att utrota oss själva och vad är i så fall meningen med det? Vetenskapen, med allt sitt mätande och vägande, kan aldrig räkna ut det fullständiga svaret på livets mysterier. Vi behöver också sagor, myter och religioner och kanske framför allt – leva mer tillsammans med allt levande.

Du kan beställa Det levande från internetbokhandeln, välsorterade bokhandlare har den hemma, andra kan ta hem den. Du kan också få den skickad direkt från författarna för 250 kronor.

Beställning: Skicka din adress till gunnar@grolink.se eller via sms till 070-5180290. Ange om betalning sker med Swish till 123 174 21 05 eller bankgiro 5033-1768.  Skriv "bok + ditt  namn" vid betalningen.

Du kan lyssna på det boksamtal under ledning av Monika Stridsman på KSLA i Stockholm 1 juni

Och, visst kommer vi gärna och pratar om vår nya bok, hör av dig till gunnar@grolink.se eller ann-helen@uttryck.se

Thursday 4 May 2023

Ökad konkurrens är verkligen ingenting att sträva efter

"Konkurrensverket genomför just nu en bred genomlysning av konkurrensen i livsmedelsbranschen. Som del i detta undersöker vi eventuella konkurrensproblem som skulle kunna bidra till omotiverade prisökningar på livsmedel. Vi undersöker även om det finns några lösningar på sådana eventuella problem. Det går att läsa mer om genomlysningen konkurrensverkets  vår hemsida och i denna rapport."

Detta gick att läsa i en epost som skickade ut till livsmedelsproducenterna. När man sedan svarar på enkäten inser man att den bygger på uppfattningen att konkurrens i sig alltid är positiv. 


Enligt min mening är det för hög konkurrens i primärproduktionen när alla världens bönder konkurrerar med varandra! Konkurrensens ekorrhjul gör att antalet bönder hela tiden minskar, att gårdarna blir större medan priserna sjunker och lönsamheten är fortsatt usel.

Det är också konkurrensen som ständigt används som argument mot miljökrav, djurskydd och naturskydd. I det större perspektivet är det konkurrensen som driver på den ohållbara ekonomiska tillväxten. Jag utvecklar detta mer här: Competition, not consumption, drives global destruction

Konkurrens motverkar också tilliten mellan människor, vilket är en nog så viktig aspekt. 

Visst, det finns ett visst begränsat värde i konkurrens och att Ica har halva livsmedelsmarknaden är inte positivt - men på det stora hela behöver vi mindre konkurrens och mer samarbete. 

Konkurrens är nog en naturlig del av människans tillvaro, det finns nog där inne i oss. Sannolikt fyller den en funktion i rimliga doser och på rätt sätt. Den kan få oss att anstränga oss för att göra det vackraste eller det godaste, den tränar oss att göra saker bättre. Men hyllandet av konkurrens som den främsta drivkraften för mänskliga framsteg är lika enfaldigt idag som det var när man såg krig och våld som framgångsstrategier. 

Förmågan att samarbeta för långsiktiga mål är en av de saker som gör oss till människor och det är definitivt avgörande för hållbara samhällen. Samarbete föder samsyn och stärker tilliten och de kan på så sätt förstärka varandra. På samma sätt kan brist på tillit, samarbete och samsyn förstärka varandra i en ond spiral. 

Jag skrev följande till Konkurrensverket:  

"Hej, er enkät bygger på uppfattningen att konkurrens är något gott i sig. Jag skulle hävda att det helt saknas grund för det påståendet. Tvärtom är stenhård konkurrens mellan världens bönder i huvudsak negativt. Konkurrensen är också den huvudsakliga orsaken till den ständigt ökade exploateringen av naturen." 

 

PS Eva Lotta Hultén har skrivit en bok om konkurrensen som är läsvärd.