Friday 6 December 2019

Vår jord och hur vi skall bruka den


Vi kan inte driva ett hållbart jordbruk där vi isolerar djur och växtodling från varandra, eller där vi isolerar människorna från de naturliga kretsloppen.

Det är i de mest rationella jordbruksbygderna som landsbygden är minst livskraftigt. Den nuvarande jordbrukspolitiken och större delen av jordbruksnäringen är inställd på fortsatt strukturrationalisering Man är besatt av internationell konkurrenskraft. Men, internationell konkurrens borde inte styra hur vår mat produceras, hur vi sköter våra djur och det landskap vi lever i. Frihandeln begränsar starkt våra möjligheter att utveckla jordbruket i en miljövänlig riktning.

Ann-Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgren föreslår istället att vi skall bygga vidare på den kraft och energi som vuxit fram i olika former av relationsmat. Ett fördjupat intresse och förståelse för hur mat blir till leder i de flesta fall till en mycket bättre kost, både för hälsan och miljön. Lokal och regional mat kan också blomstra i dessa nya samverkansformer. En lokal ekonomisk utveckling gynnas istället för globala handelskedjor. 
Vi behöver avveckla konstgödseln och de fossila bränslena, utöka betesmarken och anpassa djurhållning och växtodling till de ekologiska förutsättningarna. Vi behöver många fler, inte färre människor som är engagerade i jordbruk, mathantverk och naturresursförvaltning. Då får vi också en levande landsbygd.
Se videon, eller läs vår strategi för den goda maten.

No comments: