Föredrag

 Jag har hållit föredrag om ekologiskt jordbruk, mat och globala utvecklingsfrågor i mer än trettio års tid. Jag har talat inför bönder, miljörörelse, biståndsorganisationer, forskare, rådgivare, globala livsmedelsföretag och mathantverkare, politiker samt Världsbanken, FAO, UNCTAD, UNEP, OECD mm internationella organisationer - men jag har ingen erfarenhet att tala inför barn. 

Innehållet anpassas efter målgruppen. 

Jag deltar också ofta i debatter. 

För tillfället håller jag föredrag baserade på tre böcker jag skrivit: 
Den stora ätstörningen

Marknaden har blivit dirigenten för hela livsmedelssystemet från jord till bord. Men kommersialiseringen av jordbruket får oss att se marken, vattnet och naturen som privat egendom och livet, växterna och djuren som handelsvaror. Marknadssignalerna tar inte hänsyn till ekosystemens hälsa, till arter som hotas av utrotning, till föroreningar eller växthusgasutsläpp. Inte heller till känslorna hos de djur som lider i vår tjänst.


Jordbruket dominerar mer än hälften av jordytan och en ännu större del av den biologiska primärproduktionen. Hur vi odlar har därför en avgörande påverkan på planetens ekosystem. De mänskliga jordbrukssystemen måste ses som planetära ekosystem. Det finns emellertid inget skäl att tro att marknader är bra instrument för att reglera vårt förhållande till rosen, örnen eller vattnet i oceanen eller planetens klimat. Den globala marknaden har inte ens lyckats med den mest primära uppgiften att förse alla med mat. Trots ett överflöd av mat och jordbruksprodukter går närmare en miljard människor hungriga till sängs medan lika många äter alldeles för mycket.

Först om vi ser på naturen och jordbruket som kollektiva nyttigheter kan ekosystemtjänster och matproduktion hanteras och balanseras inom samma ramar. Det låter kanske revolutionärt, men även idag har vi insett att många sidor av maten och jordbruket inte kan lämnas åt marknaden att bestämma över. Regleringar och jordbruksstöd kan ofta ifrågasättas, ändå finns de där av en orsak; för att den fria marknaden inte fungerar. Eller rättare sagt, den fungerar som den skall, men vi gillar inte resultaten.

I Den stora ätstörningen drar jag upp riktlinjer för hur ett livsmedelssystem inom planetens gränse skall kunna byggas upp.

Jorden vi äterNaturskyddsföreningens årsbok som jag skrev tillsammans med Ann-Helen Meyer von Bremen. 
Vi köper på kredit och tecknar in jordens resurser för framtiden. Vi har skapat ett jordbruk som tär så hårt på planeten att det håller på att utplåna sin egen förmåga att producera mat. Aldrig förr har vi haft så mycket och så billig mat i världen, trots detta går en miljard människor hungriga till sängs varje kväll medan lika många är överviktiga. Jag berättar med exempel och bilder från många olika länder hur vår mat, handeln och jordbruket hänger ihop. Vi följer matens väg till våra tallrikar och hur våra matvanor sätter avtryck i landskapet, precis som jordbruksteknik och globala marknader syns i våra kylskåp. Kostnaderna för miljön är stora och vår mat blir allt mer enfaldig, samtidigt som få bönder får det hela att gå runt.Trädgården Jorden-från fångstsamhälle till global kapitalism och därefter
En bok om de stora utvecklingsfrågorna och oförmågan i det ekonomiska systemet att hantera de stora ekologiska och sociala utmaningar mänskligheten står inför, inte minst den minskande tillgången på energi och omöjligheten med ständig tillväxt. Möjligheterna om vi ser bortom marknad och stat som de enda alternativen. Utöver dessa "standardföredrag" talar jag gärna om specialämnen som t.ex. 
  • Stadsodling
  • Ekologiskt jordbruk, både i den lokala och globala skalan, från grönsaker till betande kor 
  • Ekologisk certifiering och annan miljömärkning
  • Livsmedelsindustrins utveckling och påverkan på mat och jordbruk
  • Bistånd
Jag föredrar att prata mellan 30-45 minuter, och vägrar för det mesta att tala kortare än 15 minuter annat än om det är en debatt. Jag är helt ointresserad av uppdrag som går ut på att ge snabba förenklade budskap.  

Kontakta mig på gunnar (at) grolink.se

Eftersom jag lever på att skriva och prata så är det ovanligt att jag pratar utan ersättning.  Men det händer.

No comments: