Thursday 30 December 2010

Goda nyheter från Kina

så här mot slutet av året så är det hoppingivande att kunna rapportera om ökat intresse för ekologiska produkter i Kina. Och inte bara det, det finns också en kinesisk Grön Våg - välbeställda kineser som flyttar tillbaks till landet. Det är klart att det forfarande bara är en rännil jämfört med den flod av folk som flyttat från landet in till staden.
"Genom åren har vi människor försökt erövra naturen, men genom att göra så blev vi själva förtryckta. Vi förlorade sambandet med jorden. Vi förstörde jorden vi brukade." säger en av dem
Läs mer om det (på engelska) i Washington Post

I Sverige, och i väst i allmänhet är synen på Kina helt negativ. Och visst finns det mycket att kritisera. Likväl så tror jag att det finns en stor potential för förändring där. De ser ju också nackdelarna av hur vi har skött klotet. I Trädgården Jorden skriver jag:

Det kommer att finnas vinnare och förlorare bland länder, regioner och individer. De människor som idag är privilegierade, såsom författaren, kommer att få se sina privilegier minska. Men att bli av med privilegier måste inte vara en katastrof, det kan också vara befriande, på samma sätt som upphävandet av apartheid inte bara befriade de svarta i Sydafrika utan också de vita från en ovärdig relation. Om jag får ge mig till en gissning är det sannolikt bland medelinkomstländerna vi kan se en snabb förändring. De är ännu inte helt fast i högenergisamhället; de ser direkta nackdelar av miljöförstöring; de ser orättvisorna i den internationella resursfördelning som nuvarande system innebär; de har redan sett att de kan utmana de rika länderna både politiskt och ännu mer ekonomiskt; och de har en tillräckligt stor medelklass som kan engageras i ett politiskt förändringsprojekt. De länderna har också en mycket stor del av världens befolkning, så deras val är mänsklighetens val. I Kina fanns det 16 miljoner elektriska cyklar år 2006, år 2009 är deras antal sannolikt 50 miljoner. De är inte helt oproblematiska ur miljösynpunkt, framför allt sprider de bly från batterierna och de förbrukar kolgenererad elektricitet. Likväl är de helt klart att föredra framför bilar, och den infrastruktur som behövs är samma som för snigelcyklar (ADB 2009). Det är bara ett exempel på hur tillväxtekonomierna kanske kan undvika i-ländernas misstag, förvisso inte av det mest radikala slag. Länder som USA, vars hela samhälle är helt kopplat till hög energikonsumtion, samt ett internationellt ekonomiskt system där man profiterar på andra länders svaghet, kommer att ha svårt att hitta nya vägar. De länder som är för fattiga kommer att vara fast i idén att bli som de rika länderna och de kommer att sakna både tillverkat, socialt och humant kapital att driva en omfattande förändring.

Thursday 9 December 2010

Stiltje

Jag är för närvarande i Stilla Havet, där stiltje råder.
För den som verkligen saknar mitt tyckande om ditt och datt, så kan du lyssna på radio Upplands intervju med mig

Det påannonseras på följande sätt:
"Gunnar Rundgren är en av dem som var med och införde KRAV-märkningen i Sverige, för ekologiska varor. Som 19-åring hoppade han av gymnasiet och lämnade Uppsala för att bli självförsörjande bonde i Värmland. Som VD för KRAV långpendlade han mellan Värmland och Uppsala. Nu är han bosatt här igen, men jobbar som konsult i ekologiskt lantbruk åt bl a FN, och reser mycket, inte minst till Afrika. Han tror att vi måste ändra vår inställning till Jorden, om den ska kunna räddas, och har nyligen skrivit boken Trädgården Jorden"

Wednesday 1 December 2010

Lägger sig för EU-som så många gånger förut

Miljöhänsyn får stå tillbaka för frihandeln, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Inger Andersson, med anledning av att regeringskansliet beslutat dra tillbaka Livsmedelsverkets förslag till EU om råd om miljösmarta matval.

Bakgrunden är att Sverige, genom Livsmedelsverket, som första land i EU i maj 2009 anmälde förslag till råd om miljösmarta matval till EU för så kallad notifiering. Det gör man när man tror att det finns risk att åtgärder kan krocka med befintlig EU-lagstiftning. Syftet med att notifiera är att ge övriga medlemsländer möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. EU-kommissionen och Rumänien ansåg att förslagen uppmuntrar till köp av svenska varor på bekostnad av varor från andra länder, vilket motverkar principen om fri rörlighet på den gemensamma marknaden.

Det skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Jag skrev om detta för ett år sedan redan, men nu är det tydligen definitivt. Då skrev jag:
Men det är som sagt inte sakfrågan det gäller, utan det gäller åsiktsfrihet. Det är mycket oroande att EU anser sig ha rätt att utöva censur- allt i den fria rörlighetens namn - och att svenska myndigheter och regeringen lägger sig platt för detta. Skäms!