Tuesday 25 December 2018

Vegetabiliekonsumtionen fortsätter att öka

Svenskarnas intag av vegetabiliska livsmedel nådde en ny toppnotering 2017, enligt Jordbruksverkets preliminära siffror. 

Sedan 1960 har konsumtionen av vegetabiliska livsmedel ökat med 18 procent. Intaget av läsk, öl och alkoholhaltiga drycker har mer än fördubblats under samma tid. 

Konsumtionen av animalieprodukter har minskat med 11 procent sedan 1960. Animalieprodukternas andel av kosten har gått från 35 % till 28 % under samma tid. Animaliekonsumtionen minskade under 1980-talet för att öka under 2000-talet och nådde som mest nästan samma nivå 2010 som 1960. Om statistiken visar sig korrekt skedde en markant minskning 2017. 

  Den totala energitillförseln  toppade också 2010 på 3 283 kcal per person, jämfört med 2 870 per person år 1960. År 2017 uppskattas den till 3 188 kcal. Frågan om skillnaden är att folk äter mindre eller att svinnet minskats? 
 Observera att 1960 och 1970 finns med som en stapel vardera medan fr.o.m. 1980 är det en per år. 

Not: Dessa uppgifter handlar om tillförseln av livsmedel till befolkningen och innefattar också sådant som slängs. 

No comments: