Sunday 19 April 2009

Älska Klimatsmart: vad är det för fel på grannen?

I dessa tider då allt skall vara klimatsmart så vill jag dra en lans för att vi skall älska klimatsmart. Och då pratar jag inte om KRAV-märkta kondomer eller p-piller gjorda av ekologiskt odlad humpty-dumpty. Nej jag tänker givetvis på objekten för vår kärlek. Finns det något som föranleder "onödigt" resande så är det väl alla tramsiga resor folk gör till sina käresta eller käraste. I dagens läge kan ju folk bo i Sverige och ha pojkvännen på Nya Zeeland. Och så kommer ni och pratar om att äta lite mindre kött, eller promenera istället för att bilen!

Jag säger bara: Vad är det för fel på grannen? Han/Hon dög förr och borde duga nu!

Och vill ni få en lagstiftning på området så kan ni kryssa mitt namn på Europaparlamentets valsedlar för Lokala Kärlekspartiet.

Monday 13 April 2009

200 miljarder energislavar

En människa behöver cirka 2500 kalorier per dag (2,9 kWh) , cirka åttio procent används bara för att vara vaken, tänka, äta osv, så knappa 600 Wh kan tänkas vara för arbete, men med hårt arbetande människor som äter mer kanske man kan ligga på 800 Wh per dag. På årsbasis så förbrukar en svensk sisådär en miljon kilokalorier vilket är 1,16 MWh. Svensken gör också av med 5,65 (amerikanen 7,71, engelsmannen 3,8 och senegalesen 0,25) ton oljekvivalenter energi, vilket motsvarar 65,7 MWh, dvs vi gör av med energi som motsvarar 57 människor (IEA 2008). Men vår ut-energi är bara en femtedel av det vi äter. Samtidigt är det också betydande energiförluster i användningen av den externa energin, det varierar med olika användningsområden. Men om vi antar en 40 procentig verkningsgrad i genomsnitt så innebär det att vi har 100 ”energislavar” för varje svensk.

Världsgenomsnittet är betydligt lägre, ungefär en tredjedel av Sveriges så det går ungefär 30 energislavar på varje människa, vilket motsvarar en total ”världsbefolkning” av energislavar på 200 miljarder människor – inte konstigt att vi har tagit över klotet! . Ett annat sätt att presentera samma förhållande, och också lägga ett ekonomiskt perspektiv på det är ett fat olja motsvarar energin i cirka 25 000 timmar mänskligt arbete (dvs 12 personer som arbetar i ett år). Kostnaderna för att pumpa upp oljan är inte mer än någon dollar per fat. Men även med ett oljepris på flera hundra ollar per fat, så är det mycket billigt jämfört till och med med slavarbete.