Monday 14 March 2011

Energin är nyckeln

Fler och fler börjar inse att även för klimatfrågan så är energifrågan nyckeln, och att det är en bättre strategi att tackla "peak-oil" än "växthusgaser". Självklart är det ingen motsättning mellan dem, och det är lite av det fina med kråksången. Eftersom det är så svårt att tackla "växthusgaser" så är det enklare att tackla det som driver det allra mesta av växthusgasutsläppen, direkt eller indirekt: vår höga energianvändning.

Om media, politiker och andra börjar fokusera mer på Peak Oil i stället för klimatfrågan så kommer det troligen att gå mycket snabbare med omställningsarbetet, skriver Ulf Jacobsson och Anders Wijkman, Steg 3 i GP.

Händelserna i Japan kan fungera som en väckarklocka för hur känsliga vi är för störningar i energiförsörjningen i våra högteknologiska samhällen. Och det gäller dels själva tillförseln, men lika mycket strukturen på energin, dvs vilka typer av källor, mixen mellan dem, produktionen och distributtionen.

Klimatfrågan håller på att dö för vanliga människor som inte är miljöengagerade på allvar. Medvetenheten om hyckleri och hur lite man själv påverkar växer. Men det finns en fråga som ligger mycket närmare i tiden och där dina egna åtgärder ger direkt återkoppling och påverkan på ditt eget liv idag och de närmaste åren. Inte för dina barnbarn, utan för dig. Och den frågan är peak oil (och peak gas, peak coal osv). För vi upplever peak oil just nu. Priserna på energi kommer stiga kraftigt periodvis de kommande åren och decenniet, den globala ekonomin och arbetstillfällen kommer drabbas negativt. Det kommer också bli brist på bränsle även i västvärlden tids nog. Stora samhällsförändringar kommer ske.
skriver bloggaren Cornucopia denna morgon och jag kan bara hålla med. Jakten på rapande kor och tankar om individuella utsläppsrätter har stannat upp, men energifrågorna är ständigt aktuella. Energiperspektivet på samhällsutvecklingen och miljöfrågorna är mycket utförligt utvecklat i boken Trädgården Jorden.
Bokus: , 184:- Bokia, 169:- Adlibris, 174:- Bokextra, 170 CDON, 189:- Ord och Bok, 187;-

No comments: