Friday 25 March 2011

energin kostar mer och mer att få fram

Bloggaren flute har flera intressanta energi inlägg:
Han jämför energi och BNP 1965 till 2010 och visare hur stark korrelationen är mellan dem. Och det är det många andra som hävdar också. Det finns tyvärr ett antal debattörer som fortfarande svamlar om de-coupling och annat för att få oss att tro att "den nya tillväxten" är smart och miljövänlig.
Flute har också gjort ett inlägg där han visar global energianvändning per capita, som visar att den har legat rätt still nu i snart 40 år.
"Kanske går det att gräva fram mer kol, men hur kul är fler smutsiga kolkraftverk?" skriver flute. Jag snubblade på följande diagram från USA som visar att produktiviteten i kolgruvorna är sjunkande.
Och det här gäller inte bara arbetsproduktiviteten, utan också energiproduktiviteten (EROEI) är nedåtgående för många energislag, särskilt för de fossila bränslena.
Min syn på det stora energipartyt hittar ni här.

No comments: