Wednesday 30 March 2011

Det mäktiga Sverige

"Allianslösheten gör Sverige maktlöst"

skriver Mike Winnerstig på SvDs Brännpunkt. Det gäller frågan om svenskt medlemskap i Nato.
Jo vi känner igen de där resonemangen om maktlöshet. Det var en paradgren inför EU medlemskapet att Sverige skulle få så mycket inflytande. Titta bara hur mycket inflytande vi har i EU! Vi har nu varken inflytande eller möjlighet att agera på egen hand, vilke Carl Bildts flathet gällande de pågående omvälvningarna i Nordafrika visar tydligt.

Mike Winnerstig skriver: "kunnat tillstyrka förslag och på egen hand avföra andra från Natos dagordning". Hur blåögd får en svensk vara egentligen? Har Sverige lyckats med att få bort ett enda förslag från EUs dagordning?

No comments: