Thursday 31 March 2011

Konsolidering och koncentration i den ekologiska marknaden


I USA startade en intensiv konsolidering av ekologisk produktion när USA:s lagstiftning om ekologisk odling antogs. Stora företag köpte upp små pionjärföretag.
Mer information (på engelska) kan man få i följande artiklar:
For articles providing more detail on see:
Howard, Philip H. 2009. Organic Industry Structure. Media-N: Journal of the New Media Caucus, 5(3). [online]
Howard, Philip H. 2009. Consolidation in the North American Organic Food Processing Sector, 1997 to 2007. International Journal of Sociology of Agriculture and Food 16(1), 13-30. [PDF]


En liknande konsolidering har skett i England där t.ex. Green & Blacks ett premium märke av ekologisk choklad blev köpt av Cadbury. I Sverige blev Kung Markatta uppköpta av Lantmännen. Om man kollar de företagen hemsidor så är inte ägarna särskilt synliga.....

No comments: