Monday 28 March 2011

Växande problem med antibiotikaresistens

Problemen med bakterier som står emot de flesta antibiotikasorter, växer i Sverige. I dag finns 18 patienter som smittats av superresistenta ESBL-bakterier, och därför är mycket svåra att behandla. Hör dagens inslag på Ekot

Jag skrev om antibiotikaresistens i går. 37% av alla salmonella prover från icke-ekologiska kyckling hade resistens för mot sex olika typer antibiotika medan INGA ekologiska kycklingar hade antibiotikaresistenta bakterier. Läs mer

I Trädgården Jorden ägnar jag rätt mycket uppmärksamhet åt detta också:

Antibiotikaanvändningen i djurhållningen kan mycket väl bli nästa skandal efter galna ko-sjukan. Utvecklingen av antibiotika till effektiva läkemedel för snart sextio år sedan revolutionerade behandlingen av infektioner. Tack vare antibiotika, som i dag är en självklar tillgång i vårt välfärdssamhälle, kan bakteriesjukdomar hos människa och djur effektivt botas. Denna möjlighet hotas nu genom att bakterier i ökande omfattning utvecklar resistens mot antibiotika. Varje år beräknas 25000 personer inom EU dö av infektioner av någon av de multiresistenta bakterierna. Enbart sjukvårdskostnaderna för att vårda de drabbade uppgår till 1,5 miljarder euro per år (SvD 2009c). Det finns i världen redan idag sjukdomsalstrande bakterier som är resistenta mot alla kända antibiotika. Resistensutvecklingen går långsammare i Sverige än i många andra länder, men resistenta bakterier sprider sig över nationsgränserna och har redan medfört problem inom den svenska sjukvården. Antibiotika används i Sverige endast för medicinska ändamål inom human- och veterinärmedicin. I många andra länder används antibiotika också som tillväxtbefrämjare inom djuruppfödningen och som bekämpningsmedel. Av den totala antibiotikaproduktionen i USA, runt 23000 ton, används ungefär lika mycket inom djurhållningen som inom humanmedicinen (Lundström m.fl. 2009). När bakterier kommer i kontakt med antibiotika hämmas endast de känsliga bakterierna medan de resistenta varianterna kan ta överhanden och anrikas (selekteras). All antibiotikaanvändning i olika miljöer bidrar till resistensutveckling och kan därmed påverka möjligheterna till en effektiv behandling av djur och människor.

2 comments:

Jan-Olof said...

Uppskattar din blogg, som jag hittade av en slump.
Du verkar ha en aktiv utåtriktad verksamhet. Jag frågar, verksam som privat person eller genom ngn förening ?

Nu är du bokmärkt i min favoritlista !

Ibland gör jag små inläg i egna listan typ "Antes undring" om du minns Stig Grybes gubbe? En naivklok livsfilosof från den tiden.

Jan-Olof said...

Egen blogg heter
http://hetafragan.blogspot.com/
Det var inte pga slump jag hittade dig, det var genom din kommentar på ekots nyhetswebb.
mvh