Monday 21 March 2011

Det växande klotet en populär illusion

Uppdatering: Kom just hem från boklansering med herrarna Wijkman och Rockström.

Dagens tillväxtmodell är inte miljömässigt hållbar. Samtidigt är negativ tillväxt – eller nerväxt – inte hållbar av ekonomiska och sociala skäl. Hela vår ekonomi är uppbyggd på förutsättningen av fortsatt expansion. Slutsatsen är att vi måste utveckla en radikalt annorlunda ekonomisk modell. Dagens i stort sett linjära materialflöden måste ersättas av slutna kretslopp.

skriver de i Svenska Dagbladet idag

De som hävdar att tillväxt krävs för att förbättra miljön saknar helt grund för de påståendena. Det är förvisso sant att rika länder brukar vara bättre på att rena avloppen och bevara skogarna än de fattiga länderna, och speciellt så är man bättre än de länder vika befinner sig i sin mest expansiva tilväxtfas. Det är de länderna som är de största miljöbovarna, de som har den snabbaste tillväxten. På samma sätt var det i Sverige, Europa och USA att miljön försämrades snabbt under tillväxtens glansperiod.

skriver jag i en artikel på Newsmill läs gärna resten av den (som i stort är sånt som jag skrivit i Trädgården Jorden).
Där finns det en artikel av Lisa Wannerby (mp) som lanserar begreppet "återväxt" som alternativ till tillväxt. Det tål att fundera på

Effektbloggen har en ganska bra sammanställning över tillväxtkritiska resurser

Själv har jag skrivit många inlägg om tillväxt särskilt nöjd blev jag med det inlägg där jag diskuterar om tillväxt är ett SYMPTOM eller PROBLEMET

No comments: