Sunday 13 March 2011

När oljan sinar stannar kärnkraften

Inte helt förvånande diskuteras kärnkraften flitigt nu. Inte minst på Cornucopias blog.

Där finns ett gammalt inlägg om "Peak-kärnkraft" Han skriver då bla
Kärnkraften framhävs ofta av tekniknaivisterna som vår stora räddning i framtiden, och att den byggs ut i en rasande takt. Samtidigt behöver det byggas ett kärnkraftverk i veckan, varje vecka i 50 år, enbart för att fasa ut energin vi idag får från oljan. Till detta kommer ännu mer för att fasa ut kolet och oljan....I själva verket peakade energiproduktionen från världens kärnkraftverk år 2006, trots skenande energipriser och innan världskonjunkturen dök 2008-2009. Så trots påståenden om massiv utbyggnad så producerar världens kärnkraftverk allt mindre energi.
och så finns det ett nytt inlägg från idag:
De reala konskevenserna av det japanska haveriet är att kärnkraftmotståndet kommer öka...,Nu anser jag inte att nya kärnkraftverk kommer ge oss billig energi motsvarande gamla kraftverk. De kommer antagligen ge lika dyr el som vindkraften, men det är likväl nödvändigt för energiförsörjningen då volymerna kan bli väldigt stora och någorlunda driftsmässigt förutsägbara, åtminstone medan kraftverken är någorlunda inkörda men unga. En ökande opinion mot kärnkraft ger oss alltså värre energibrist än vi hade fått annars och pga bristen högre energipriser än annars. För de som oroar sig över klimaförändringar så kommer suget efter fossila bränslen också att öka och utbyggnaden utökas.
Carina Hägg (s) har ett bra inlägg på politikerbloggen
Att avveckla kärnkraften i Sverige och Europa är inte bara en ekonomisk eller en miljöpolitisk fråga. Utan det handlar också om att ha en politisk ståndpunk till de risker som kärnkraften innebär. Om vi inte är på vår vakt kommer de klyftor som finns mellan länder i världen att öka då man istället för olja blir beroende av uran och där många slarvar med säkerheten för att tjäna in pengar när det gäller oljan idag kommer ett mardrömscenario uppstå där de slutgiltiga effekterna kommer att bli förödande för hundratusentals om inte miljontals människor.
och om man läser Svenska Dagbladets artikel om olyckan i Japan, så kan man också se blogglänkar i massor.
Så också i Aftonbladet

Jag tänker inte upprepa alla argument MOT kärnkraften av rent teknisk karaktär eller de olika riskbedömningar som finns. Men på det stora hela så bygger alla prognoser och riskbedömningar på att vi lever i en förutsägbar värld, men det gör vi inte, och särskilt inte vad gäller vårt samhälle. Vi har helt enkelt ingen susning om hur vårt samhälle kommer se ut om hundra år, (vilken Nordens Ghadaffi som regerar i Öregrund...)

Men utöver det vill jag betona fyra problematiska sidor av kärnkraften. Den ena är att ett kärnkraftssamhälle kommer också hela tiden vara ett tufft kontrollsamhälle för att undanröja säkerhetshot, det andra är att det saknar helt resiliens och anpassningsbarhet för förändringar, pga av sin storlek och beroende av annan teknik. Ett kärnkraftverk är beroende av tillförsel av elektricitet från andra källor och även av olja. Detta eftersom det stängs av vid betydande säkerhetsproblem och då behövs el och diesel för att upprätthålla nödsystemen. För att inte tala om all den olja som går åt för att tillverka kärnkraften, transportera uran osv. (det paradoxala är att kollaps i ström och oljeförsörjningen är det största hotet för dessa anläggningar, de är alltså helt beroende av ett tip-topp fungerande samhälle). Och slutligen är det ett omoraliskt agerande att vältra över ansvaret på kommande generationer.

1 comment:

Unknown said...

Det är som lustigt, eller, jag menar skrämmande...
Hur jag som förutsåg vad som händer i japan - för två veckor sedan?..
http://www.youtube.com/watch?v=R7DwP729voo
hum.. men låt oss önska frid & lycka & helande till japans folk.

Tack för texten