Thursday 24 March 2011

Billig energi - nödvändig för ett system som havererar

Andra saker man kan fundera på är "The Fukushima 50", de 50 kärnkraftstekniker som med livet som insats kämpar för att begränsa och stoppa haverierna, numera utökade till 150 st, så de kan rotera och minska sina stråldoser. Detta är högutbildade japaner som frivilligt riskerar sina liv, och sannolikt kommer dö, om inte under själva arbetet, så rejält i förtid. Jag ställer mig frågande om svenskar vid ett svenskt allvarligt haveri skulle lägga ner sina liv för Fortum, E.On eller Vattenfalls skull, eller om personalen bara skulle fly i panik? En övning som MSB arrangerade veckorna innan Fukushimahaveriet talade för det senare - räddningsarbetet skall ha blivit allvarligt begränsat och haveriet förvärrats av att personal helt enkelt flydde.
skriver bloggaren Cornucopia.

Han är positivt inställd till kärnkraften. Hans syn är helt präglad av åsikten (insikten) att tillgång på energi är nödvändigt för vår ekonomi att fortsätta växa. Och även där har vi ungefär samma åsikt. Jag ser också energin som helt avgörande för vårt ekonomiska system och dess tilvläxt. Men då jag tycker att detta ekonomiska system är både ekonomiskt och ekologiskt ohållbart och moraliskt frånstötande, så är bevarandet av detta system inte ett hållbart argument.

Jag har lagt upp rätt många inlägg om energi på min engelska blogg. Och min bok, Trädgården Jorden har energi som ett centralt tema.

1 comment:

Cornucopia? said...

Nja. Kärnkraft är nödvändigt för att kunna bistå med en ordnad omställning till framtidens förhoppningsvis hållbara samhälle. Stänger vi ner kärnkraften idag kanske vi aldrig kan ställa om på ett kontrollerat sätt.

Evig tillväxt kan vi ändå inte få i en ändlig värld, men att bygga en ny värld är enklare om man har tillgång till energi medan man bygger om.