Saturday 26 March 2011

Mindre salmonella och ingen antibiotikaresistens i ekologisk kyckling

Jordbruks och livsmedelsetablissemanget skrämmer ständigt upp oss om att det skulle vara farligare att äta ekologiskt än icke-ekologiskt. Resonemanget bygger på föreställningen att om man inte använder bekämpningsmedel och antibiotika så kommer sjukdommar av olika slag finnas i maten. Jag har alltid kännt att det bygger på helt felaktiga premisser. Det är ungefär som att säga att en frisk människa smittar mer än en sjuk.....Men hursomhelst så är det en svår diskussion att föra. Man får bara vänta på att forskningen gör sitt. Och nu finns det fräsch forskning från USA som visar att
- ekologiska kycklingar har mindre salmonella och att
- det finns mycket mindre antibiotiska resistens hos ekologiska kycklingar.
37% av alla salmonella prover från icke-ekologiska kyckling hade resistens för mot sex olika typer antibiotika medan INGA ekologiska kycklingar hade antibiotikaresistenta bakterier.

Läs mer om antibiotikaresistens i SvD, Läkare utan gränser, Biotech Sweden, DN och Hälsan är grön och i en artikel av Maria Abrahamsson.
Dagen efter jag skrev den här så har Ekot ett nytt reportage om antibiotikaresistens

Ekologisk Kyckling kan du få från tex Bosarp - en trevlig artikel i DN

Försäljningen av ekologiska ägg i USA ökade 174 procent mellan 2002 och 2009 rapporterar The Organic Man

No comments: