Tuesday 5 April 2011

Ekosystemtjänster skall bli tillgångar för företagen

"Naturens tjänster allt hetare tillgång" är rubriken på en artikel om värdet av ekosystemtjänster i Svenska Dagbladet. Den rapporterade från en konferens ordnad av Storebrand och norska miljödepartementet.
"Huvudtalare på konferensen var Pavan Sukhdev, Teeb-studiens ledare (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) och chef för FN:s miljöprograms gröna initiativ. Han inledde med ett tydligt exempel på hur naturen förser företag med sina tjänster. Rio de la Platas flodområde förser hela Latinamerikas jordbruk med vatten och är värderat till ungefär en triljon US-dollar per år. Nederbörden i flodområdet är dock beroende av en vattencykel som tillhandahålls av Amazonas regnskog. Men jordbrukarna betalar ingenting för det vatten som de får genom en fortsatt intakt regnskog. Sukhdev ser det som ett stort problem att den globala ekonomin inte tar hänsyn till naturen och dess tjänster. Företag både påverkar och är beroende av ekosystemstjänster och detta bör därför synliggöras i företagens balansräkningar. Inte bara nämnas i deras hållbarhetsrapporter. –Om vi tittar bortom företagens vinster och ser till deras påverkan på samhället i stort, kan vi konstatera att de orsakar kostnader för samhället på 2000 miljarder dollar varje år. Det är en tredjedel av vinsten, sa Sukhdev."
Jag har skrivit många inlägg om dessa ekosystemtjänster och hur de håller på att privatiseras.  Och också om hur den "Gröna ekonomin" och den "gröna kapitalismen" på det stora hela är myter. Och jag jobbar själv med
det initiativ som talas om i artikeln. Läs tex


Företag ger blanka fan i om vi mäter BNP eller Happy Planet eller HDI

Grön Tillväxt, är det möjligt?

Brist på sand.

Miljöförstöring lönar sig

Välkommen till nya väder-världen

och ännu fler inlägg på min engelska blogg, Garden Earth, senast

Ecosystems: Invaluable and worthless (rekommenderas)

The Polluter Gets Paid Principle

Självklart är det bra att värdet av dessa ekosystemtjänster synliggörs, men jag tycker att det är få som klarar av att sätta dem i ett meningfullt sammanhang. 

 

 

 

 

 


No comments: