Monday 11 April 2011

Krogmomsbidrag till de redan rika - och expansion av marknaden

Alliansen presenterar bärande förslag i vårbudgeten på DN debatt idag, Det finns mycket att säga om många saker där, men jag skjuter in mig på krogsubventionerna - eller gåsleverbidraget som man kunde kalla det- Jag kallade det REST-avdrag i ett tidigare inlägg. Wealthfare kallas det på engelska, ett utmärkt begrepp.

Det råder knappast någon tvekan om vilka som gynnas mest av en sänkt restaurantmoms, det är de som går på krogen ofta. Och att de i stort är de som är "rika" kan det ju inte råda någon tvekan om: dvs restaurantmomsen har en tydlig fördelningspolitisk udd mot de som har det sämre ställt. Självklart kan det skapa en del jobb för sådana som har det sämre ställt - helt i linje med hur RUT-avdraget fungerar. Dvs subventioner till de rika vilka presenteras som åtgärder för att stödja de arbetslösa. Men som sakteliga cementerar ökade klyftor i vårt samhälle, och använder vårt skattesystem för att subventionerna tjänare åt de rika. Kalla det inte tjänstesamhälle utan tjänaresamhälle.

Trots det så är min främsta invändning mot krogsubventioner att de är ett verktyg för att föra in ännu mer verksamhet till den sk marknaden. Hela poängen är ju att du och jag skall laga mindre mat och ha färre egentillverkade matlådor och i stället låta professionella sköta det. Redan utan subventioner så har mer och mer av vårt liv blivit marknadsstyrt (säg nu inte att det är efterfrågestyrt, det är bara en förskönande omskrivning). Att regeringen skall ägna sig åt att manipulera detta ännu mer för att tvinga ut oss från våra hem till att äta micrad industrimat är upprörande. Vi behöver inte fler markandssyrda områden. Vi behöver inte mer marknadstänk. Vi behöver frizoner från marknaden.

Konservativa Tankar skriver: 
Kontentan av regeringens aviserade skattesänkningar är annars att luften blir lite lättare att andas, egenmakten ökar en smula och Sveriges invånare får lite mer att säga till om när det kommer till hanteringen av deras egna inkomster.
Men kontentan av krogsubventionerna är precis motsatsen: egenmakten minskar en smula, vi får lite mindre att säga till om vad gäller våra egna inkomster.


Uppdatering: tydligen kostar arbetstillfällen som skapas genom sänkt restaurantmoms 6 miljarder om året, ungefär en och en halv miljon per arbetstillfälle. Med tanke på hur låga löner man har i den branchen, så skulle man kunna ge samma lön till fyra-fem personer i ställer för en. Sysselsätt de där människorna i jordbruket eller skogsbruket i stället.....Där finns det snart inga kvar. 


 aftexpsvd. svd. svd. svd. dn. dn. dn. gp.  gp.

No comments: