Monday, 1 July 2019

Länsstyrelsen och Jordbruksverket - var god vänta

Vi driver en liten gård med ekologisk grönsaksodling, fruktodling, plantskola och dikor, Sunnansjö Gård. För driften får vi olika typer av ersättningar från samhället, det som vanligen kallas för EU-stöd. Vi får ett "gårdsstöd" som betalas ut per hektar för all mark där det drivs aktivt jordbruk. 

1 comment:

Jan Wiklund said...

Kanske det bästa vore att ta bort alla stöd, och låta bönderna ta ut ett pris högt nog för att affären ska gå runt.

Sen finge man förstås införa ett skydd mot låglönekonkurrens utifrån. Men, det är klart, det tillåter inte EU. Och inte heller WTO.

Så man får försöka gå andra vägar. Kan detta vara något: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/48150/1/MPRA_paper_48150.pdf? Vad tror du?