Friday 29 April 2011

Profit, konkurrensen och maskinen driver tillväxten

"Eftersom pengar skapas genom krediter, som inte täcker räntan, innebär det att hela vårt samhälle totalt sett hela tiden måste låna mer pengar. Vi måste hela tiden växa mer och skuldsätta oss mer, med ännu mera räntekrav, för att försöka komma ikapp den exponentiella tillväxten av våra skulder."
Det är befriande med de som tänker lite längre. Jag har själv försökt att vidga tillväxtdebatten till att omfatta de verkliga mekanismerna som driver på tillväxten. Det gör också tillväxtivrarnas ställning mer begriplig (därmed inte försvarbar). Ulf Jakobsson, David Jonstad, Lars Wilderäng, Tomas Walch och Jackie Bergman förklarar hur räntan driver på tillväxten i en artikel i GP idag. De bloggar själva vidare på temat, Jonstad, Wilderäng (aka Cornucopia?)

Jag tror också att räntan och det monetära systemet är en av nycklarna. Men inte den enda. 

Andra former av ekonomisk vinst fungerar på samma sätt som även om det inte är lika tydligt. Marknadskonkurrens och (därtill hörande) mekanisering fungerar också "tillväxtdrivande" i sig. se tex mitt inlägg, och the Businessplan of the factory is to produce externalities, visar hur konkurrens och mekanisering driver på tillväxten. 

Slutligen så skapar ojämlikheten i samhället en hysterisk önskan att klättra upp till andras nivå, vilken ju aldrig tillfredsställs eftersom det alltid finns någon som är rikare. 

No comments: