Tuesday, 26 April 2011

Själlösa och tråkiga städer

"Ingen kommer i framtiden att vilja bo i en glest befolkad bilstad med stora trista ytor". Det skriver landskapsarkitekten Anders Larsson och kommunpolitikern Olle Benner I sydsvenskan i en artikel som har Skånes städer som mål, men som är lika tillämplig på Uppsala eller Västerås. De skriver vidare: "För faktum är att stora delar av våra svenska städer är så oerhört trista, med endast enstaka intressanta stadskvarter och gågator där livet flödar. Dessutom går det att göra väldigt mycket innan man börjar få de negativa aspekterna av en förtätning"

Man kan bara hålla med.  Här i Uppsala sväller köpcentra ut sig över enorma ytor. De är fula, de är blåsiga och det enda "meningsfulla" de uppmuntrar är mer konsumtion. Gräv ner bilarna, bygg lägenheter uppepå, gör trevliga små grönområden med kaféer emellan, så kanske, kanske kunde de omformas till något meningsfullt.

En rapport från 2006, Urban-rural relations in Europe, visar att Sverige, tillsammans med några östeuropeiska stater, har störst andel ”artificiell" yta per 1000 invånare i hela Europa. Det är i första hand vägar och parkeringsplatser, dvs infrastruktur för bilar. Det är och förblir tråkiga och själlösa miljöer.2 comments:

marica said...

Läs Per Wirténs bok "Där jag kommer från" som handlar om förorterna. Där gör han upp med all slentrianmässig kritik mot den "hembygd" som större delen av svenskarna faktiskt bor i. Förorten. Visst kan man välja att bara se stora parkeringsytor och asfalt, men det finns andra områden som kan vara riktigt spännande. Det gäller att lyfta fram dem. Sen håller jag förstås med om att bilarna tar alldeles för mycket plats!

Gunnar Rundgren said...

Jo jag tycker nog också att en del förorter har oförtjänt dåligt rykte. Gottsunda i Uppsala är tex trevligt. Men det har också ett eget köpcentrum. Många förorter idag har inga köpcentrum för alla skall åka till externhandeln...