Sunday 20 February 2011

Kalla det icke-ekologiskt!

Jag skrev ett inlägg på min engelska blogg om hur vi använder ord. Jag lade upp samma inlägg också på den ekologiska diskussionsgruppen på Linked-in. Där har den fått mer än 20 kommentarer på en vecka.

Såhär skrev jag i översättning:

Ord är viktiga, språk är viktigt. Vad vi kallar något har en betydelse långt över den tekniska identifikationen. Om vi kallar någon terrorist eller frihetskämpe spelar stor roll. Om vi säger att någon blev skjuten, dödad eller mördad spelar också stor roll. Få försvarar "kapitalism" men alla verkar älska "marknadsekonomi", trots att de i dagligt tal betyder ungefär samma sak (en annan diskussion är om det kanske går att ha marknadsekonomi utan kapitalism). Jag tror det beror på att kapitalism låter som om det är någon som tjänar på systemet - någon annan än jag! Så vårt språk är fullt av värderingar.

Inom jordbruket talar vi ofta om ekologiskt och konventionellt som motsatspar. Med det språkbruket låter det som om ekologiskt är lite konstigt, kanske attraktivt för radikaler, men långt ifrån normalt. Vi skulle kunna kalla konventionellt jordbruk för industriellt eller kemiskt jordbruk. De låter båda negativa, men det är kanske lite provocerande - vilket är bra i bland och i bland kontraproduktivt. Jag har börjat använda uttrycket "icke-ekologiskt". Om vi kallar det för icke-ekologiskt, så blir det ekologiska normerande, normalt, och det icke-ekologiska låter konstigt. Utöver det så har det en negation, vilket aldrig är är bra - folk tycker bättre om positiva saker. Jag hoppas den ekologiska branchen kan börja använda uttrycket icke-ekologiskt systematiskt i framtiden-

No comments: