Monday 21 February 2011

Grön Tillväxt, är det möjligt?

"Gönt jordbruk" (med det menar man ungefär ekologiskt) kan tillgodose en växande befolkning med tillräckligt med mat år 2050. Ja inte bara det, det kan öka tillgången från 2800 kcal till 3200 kcal. Produktionen kan förväntas minska något i det "industriella jordbruket" men öka väsentligt i mer traditionella system, vilka redan idag producerar 70 procent av världens mat.

Det är en av många slutsatser i rapporten om Green Economy som FN:s miljöprogram, UNEP lanserar idag. Avsnittet om jordbruket kan du ladda ned här. Jag har bidragit lite till den rapporten och håller på med några fallstudier åt dem i Ukraina, Moldavien och Armenien.

Jag för ett mer utförligt resonemang om den här rapporten på min engelska blogg, Garden Earth

No comments: