Monday, 7 February 2011

Allemansrätt i galleriorna

Uppsala Nya Tidning hade en intressant artikel om gallerior igår, hur de tar över mer och mer av innerstaden. Julia Vilkenas skriver att: "Som det ser ut i dag finns det ingen plats i gallerior för aktiviteter som inte innefattar konsumtion vilket gör att galleriorna snarare speglar en privat miljö än en offentlig." Kan bara hålla med. Då galleriorna tar mer och mer plats så borde de omtolkas som offentligt rum, som allmän plats, vilket skulle göra att det som efterlyses i artikeln - annat än konsumtion, skulle kunna ske inne i gallerierna. Som det nu är så har ägarna rätt att köra iväg de som inte tex demonstrerar eller spelar musik därinne. Utvidga allemansrätten till att gälla galleriorna!

No comments: