Thursday 10 February 2011

Personliga utsläppsrätter?

Malawi tar krafttag mot utsläppen, genom att förbjuda fisande på offentlig plats.
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/webbtv/det-kan-bli-brottsligt-att-fisa_5930853.svd

Det känns skönt att det finns något land som tar det här med utsläppen på allvar. Vi får hoppas att Obama och Reinfelt hänger på.

jag har förstått att det är svårt med ironi på nätet, så jag får väl för säkerhets skull säga att jag inte alls vill kriminalisera fisande, utom kornas förstås...

No comments: