Monday 14 February 2011

kvalitetsutvärderingsplaneeländet!

NWT skriver: Inga Magnusson efterlyser mer kollegial handledning för att lärarna ska kunna utvecklas. - Som det är nu går nästa all gemensam tid för lärarna åt till ”kvalitetsutvärderingsplaneeländet”, säger Inga Magnusson. Inga är en värmlands lärare som fått beröm av NWTs läsare.

Det är ungefär samma bild som artiklarna i Uppsala Nya har gett vad gäller nackdelarna med en ensidig betoning på kvalitetssäkring, utvärdering, planstyrning eller vilken fluga som just nu är på tapeten. Läs mer i Kejsaren är naken!


No comments: