Monday 22 August 2011

"offentlig-privat samverkan" förskönande omskrivning för stöld

"Regeringen är angelägen om att vidareutveckla formerna för byggande, drift och underhåll av offentligt ägd infrastruktur. Inte oväntat ses därför ops (offentlig-privat samverkan) eller opp (offentlig-privat partnerskap) som en intressant möjlighet" sade man 2008, inspirerade av Storbrittannien. Som så många gånger tidigare så är det en fluga som spred sig snabbt. Nu, sent omsider har britterna de utvärderat det hela:
"Private Finance Initiative (PFI) funding for new infrastructure, such as schools and hospitals, does not provide taxpayers with good value for money "
 säger en parlamentarisk utredning

...Men vad annat kunde man vänta. Det är pga av den finansieringsmodellen som det kostar nästan dubbelt så mycket att åka från Uppsala till Arlanda än från Uppsala till Stockholm, trots att det är halva sträckan, dvs det kostar nästan fyra gånger så mycket. Tyvärr så har ju modellen spritt sig snabbt, inte minst till alla korkade arenainvesteringar. Men sanningen är att staten och kommunerna är mycket kreditvärdiga och får goda villkor. Det finns inget som helst skäl till att göra andra typer av dealar för att slippa visa att man lånar pengar.

No comments: