Wednesday 10 August 2011

Antibiotikaresistens skapas av konventionell djurhållning



I en ny studie visas, återigen, att ekologisk produktion minskar antibiotikaresistens. Senast i mars publicerades en studie om samma sak (se nedan). Den nya studien från USA, publicerad i Environmental Health Perspectives, jämförde 10 konventionella gårdar och tio ekologiska gårdar med kycklingproduktion. På alla gårdar förekom enterokocker i foder, ströbädd och vatten. Men de ekologiska gårdarna, och de var ganska nyomlagda, hade mycket lägre nivåer av antibiotikaresistens. Till exempel, 67 procent av enterococcus faecalis från konventionella gårdar var resistenta mot erythromycin jämfört med endast 18 procent på de ekologiska gårdarna. 42 procent av bakterierna på de icke-ekologiska gårdarna var multipel resistenta mot bara 10 procent på de, nyligen omlagda, ekologiska gårdarna.

Jag har skrivit om antibiotikaresistens många gånger förut.
Tex i inlägget Antinbiotikaanvändningen i djurhållningen nästa skandal,
och i  Växande problem med antibiotikaresistens  


Gammal blogpost från Mars 2011.
Jordbruks och livsmedelsetablissemanget skrämmer ständigt upp oss om att det skulle vara farligare att äta ekologiskt än icke-ekologiskt. Resonemanget bygger på föreställningen att om man inte använder bekämpningsmedel och antibiotika så kommer sjukdommar av olika slag finnas i maten. Jag har alltid kännt att det bygger på helt felaktiga premisser. Det är ungefär som att säga att en frisk människa smittar mer än en sjuk.....Men hursomhelst så är det en svår diskussion att föra. Man får bara vänta på att forskningen gör sitt. Och nu finns det fräsch forskning från USA som visar att
- ekologiska kycklingar har mindre salmonella och att
- det finns mycket mindre antibiotiska resistens hos ekologiska kycklingar.
37% av alla salmonella prover från icke-ekologiska kyckling hade resistens för mot sex olika typer antibiotika medan INGA ekologiska kycklingar hade antibiotikaresistenta bakterier.

Läs mer om antibiotikaresistens i SvD, Läkare utan gränser, Biotech Sweden, DN och Hälsan är grön och i en artikel av Maria Abrahamsson.
Dagen efter jag skrev den här så har Ekot ett nytt reportage om antibiotikaresistens

Ekologisk Kyckling kan du få från tex Bosarp - en trevlig artikel i DN

Försäljningen av ekologiska ägg i USA ökade 174 procent mellan 2002 och 2009.

No comments: