Thursday 4 August 2011

GMO, kärnkraft, mer energi - allt är för de stackars afrikanernas skull

Det är både fascinerande och djupt beklagligt hur de som förespråkar fullt-ös-medvetslös-satsning på mer av detsamma som skapat mycket av dagens elände försöker åberoppa någon sort moralisk skyldighet att utveckla en ny teknik HÄR med argument om hur värdefull den är för något ANNAT eller ANNAN. Speciellt populärt är det att prata om afrikaner.

Inför klimatmötet i Köpenhamn
(kommer du inte ihåg det? jag då är du inte unik. Det framställdes som ett helt avgörande möte av media, ungefär som varje EU krismöte om Greklands eller Portugals ekonomi framställs som "avgörande" trots att vi alla vet att det kommer ett till, och ett till och ett till.....)
så fick vi höra att det på något sätt var vår skyldighet att konsumera MER energi därför att en miljard människor saknar elekricitet:
World Energy Council, en internationell branschorganisation [läs lobbyorganisation], menar att det viktigaste är att de cirka 1,6 miljarder människor som idag saknar elektricitet får tillgång till det. Då behövs alla de energikällor som vi använder idag.(http://www.vattenfall.se/sv/energi-och-framtid.htm)
Och antalet inlägg som kräver att EU och Sverige skall satsa på GMO därför att det afrikanska jordbruket behöver det är väldigt många - även om de för det mesta har ett mycket begränsat ursprung. Så tex
Inge Gerrremo på Newsmill:
Dagens GMO-debatt och hur den påverkar utvecklingen av det afrikanska jordbruket
Moderaterna
Anförande av biståndsminister Gunilla Carlsson vid SLU om Global livsmedelsförsörjning den 17 mars 2011
http://reason.com/archives/2008/03/28/demon-seed

Boken Hållbarhetsmyten använder också afrikanska småbrukare som argument för varför hållbarhet är fel och varför vi behöver mer tillväxt - vi skall konsumera mer - för att hjälpa afrikanerna. Särskilt fel är det att odla ekologiskt. Varför kan de inte riktigt förklara....

Vilka mekanismer som gör att afrikanerna får mer energi för att vi bygger ut kärnkraften, eller bättre jordbruk för att vi använder konstgödsel förklarar aldrig dessa herrar och damer. I själva verket så har ju den globala "utvecklingen" driven av olja, lett till att skillnaderna mellan fattiga och rika länder nu är hundra gånger större än för två hundra år sedan. Det är verkligen svårt att se att mer av samma skulle vara rätt recept.

Nu har Mats Odell (kd) och Ane Håkansson fört detta sätt att diskutera till helt nya nivåer. I en artikel i UNT "Satsa på nästa generations kärnkraft", så hävdar de att vi skall stasa på den "fjärde generationens" kärnkraft därför att:
- det gynnar satsningen på vind och sol-kraft!
- det gynnar elbilar
- den kan användas för att binda koldioxid från kolkraftverken (argumentet betyder i så fall att vi också skall bygga ut kolkraften...)
- de kan användas för "vattenproduktion" i länder som Somalia (ingen tillfällighet att en massa människor svälter där).
de kommer med logiska kullerbyttor som att:
"För att kunna minska energianvändningen inom transportsektorn behövs ökad elektrifiering i form av hybridbilar, elbilar och fler tåg". Att Mats Odell kan skriva sådant förvånar inte, men hur en professor i fysik kan ägna sig åt sådant svammel är obegripligt. Elbilar i all ära, men de minskar inte energianvändningen alls. Särskilt inte om de drivs med kärnkraftsel, som ju är extremt energislösande.
De fortsätter med följande:
"Även energibesparing kan skapa utrymme för en intensivare användning elanvändning inom transportsektorn". Är de bondkomiker eller?

För att återkomma till svältande i Afrika och vattenproduktion i Somalia och Etiopien. För det första så kan man inte riktigt "producera" vatten. Vi får anta att det antingen handlar om djupborrade brunnar eller om avsaltning av havsvatten. Att Etiopien inte har något hav är säkert en oväsentlighet i dessa herrars ögon.

Saudi Arabien sitter på enorma oljetillgångar, olja som bara kostar en spottstyver att pumpa upp. De drog igång konstbevattnade jordbruk (istället för den kamel och dadelproduktion som var långsiktigt hållbar) med användnign av fossilt vatten och till del också med avsaltning. Trots att de har energi som är billigare än nästan någon annan energi så har de fått skippa det, och har de senaste tio åren avvecklat de flesta odlingar. Jag var nyligen i Namibia. Där bygger man ut KOLkraften för att avsalta havsvatten för att få vatten till uranutvinningen för våra kärnkraftverk - det är en mycket annorlunda bild än herrar Odell och Håkanson vill förmedla..
3 comments:

Ann-Helen M v Bremen said...

Egentligen ska man väl inte bli förvånad, det är samma typ av resonemang som går igen, gång efter gång efter gång. Men det är rätt tröttsamt.

Och nu, efter Japan, kan man ju tycka att det är väl magstarkt att slå ett slag för kärnkraften igen. Men det finns en mycket stor rädsla och irritation över Tysklands beslut att avveckla kärnkraften. Det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen där. Sedan kan Odell & co tugga vidare.

Johan said...

Mycket dravel i debattartikeln, såklart. Men när det gäller problemformuleringen så är de inne på något viktigt, och för den delen korrekt. Som elsystemet ser ut nu, så är det faktiskt sant att vi måste ha en base load produktion av el. Eftersom de förnybara energikällorna varierar över tid, och systemet kräver exakt matchning av tillgång och efterfrågan, så måste vi ha något i grunden. Vanligen är det kolkraft eller kärnkraft. I vårt och Norges fall också vattenkraft. Problemet med mycket av baseloadverken är att de inte kan startas och stoppas hur som helst.

Man kan komma ur detta baseloadproblem. Det omtalas i vanligen som "smarta elnät" och handlar om att skapa MYCKET större överföringskapacitet, samtidigt som vi börjar använda el när den finns. Det förra kräver MYCKET stora investeringar i infrastruktur, det senare är mest en fråga om lite elektronik och, svårast av allt, ändra människors vanor.

Självklart är det på dessa smarta elnät vi ska satsa utvecklingspengarna. Men det kommer att ta tid, och då sitter vi där i rävsaxen - vad väljer vi; kolkraft (klimatproblem mm), kärnkraft (risker mm), eller vattenkraft (ekosystemkatastrofer) som base load? Men för mig är det hur som helst den sekundära diskussionen - den primära diskussionen handlar om hur vi bygger bort det hemska på sikt. Men det kanske Odell inte fattar, och professorn kanske inte får några nya anslag på detta.

Sedan tror jag att elbilen på grund av motorns högre verkningsgrad faktiskt är mer energieffektiv än förbränningsmotorn. Så jag tror att du misstar dig i din kritik på den punkten.

Gunnar Rundgren said...

Johan, jag håller med om problemet med base load och både vind och solenergins stora variationer. Förvisso finns det en del lagringsmöjligheter vilka inte är mer fantasirika än vad som föreslås i artikeln, men det är ett reelt problem. Men det kommer vara ett ännu större problem om man styr över all energianvändning till elenergi, vilken trots allt inte alls är lagringsbar.

Elmotorns verkningsgrad är förvisso mycket bättre än förbränningsmotorn, men man måste ju räkna med hur elektriciteten producerats också, eller hur? Och ett är säkert, verkningsgraden i kärnfraften är extremt låg. I kärnkraften användes 191 TWh insatt kärnbränsleenergi år 2007, vilket gav ca 64,3 TWh el (Energiläget 2008, Energimndigheten). Det gäller förvisso dagens fulkraft och kanske inte alls Gen IV som ju är rent mytologiskt effektiv enligt herrarna :-). I deras bild är den ju så effektiv att diskussioner om verkningsgrad och energibesparing blir meningslösa - och det är det som är det mest ansvarslösa i deras artikel. Det är sannolikt att elbilar ändå, framförallt i städerna, är att föredra (om inte annat för att minska avgaser och buller), men viktigare är att designa om transportsystemen och minska transportbehoven i mitt tycke.