Saturday, 20 August 2011

Har teknik en färg?

Jag studsade till när jag läste följande mening i Hållbarhetsmyten: "att sätt sin tilltro till att ännu utvecklade gröna teknologier skall utrota den globala fattigdomen är uttryck för en fanatisk optimism, och en naiv sådan" (s 195). Boken, Hållbarhetstmyten är i mitt tycke inte mycket att hurra för (vilket är anledningen till att jag inte gör någon länk till den...). Det är dock fascinerande hur författarna, Christer Gunnarsson professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet och Martin Andersson docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet, anser att just GRÖN teknik är farlig att sätta sin tilltro till, medan OGRÖN (är den grå eller brun månne) teknik är räddningen för mänskligheten: "om det finns regelverk som uppmuntrar spridningen av ideer finns det under överskådlig framtid ingen gräns för hur mycket levnadsstandarden kan öka också i den fattiga delen av världen. "Det förefaller som om alla idéer utom de som är uttryckligt GRÖNA är goda. Men författarna förespråkar till slut också den GRÖNA REVOLUTIONEN, vilken som bekant är smutsgrå. Det är tacksamt att raljera över boken. Men det finns också något intressant i tankar runt olika tekniks kvaliteter.

Vad exakt är Grön teknik egentligen? Vissa anser att det är det samma som Clean Tech, och det i sin tur är väl rätt dåligt definierat, men det låter ju modernt och framåt. Här är de hetaste trenderna inom Grön Teknik skriver Miljöaktuellt om. KTH skriver om att det finns pengar att tjäna på grön teknik. Avanza Bank tycker att jag skall satsa mina pengar i fonden Relax Grön teknik. "Med tanke på det växande intresset för miljöfrågorna och omställningen av den globala ekonomin i mer uthållig riktning kan Relax Grön Teknik vara ett intressant alternativ för dig som tror att denna utveckling skall hålla i sig och kanske till och med öka i en allt snabbare takt.". När jag läser prospektet så ser jag att det är Toyota, Siemens, Hitachi och LG som är de utvalda företagen. Jag tänker osökt på alla fyrtiotums platt TV apparater som så gott som alla köpt, de känns ju väldigt "gröna". Ett annat företag de investerar i är SPX. På deras hemsida läser jag att: "SPX power plant engineering components and systems are at work in nuclear, gas- and coal-fired plants". Andreas Carlgren, Miljöminister skriver "Med marknaden sprider vi grön teknik" Dagens Industri - debatt 16 februari 2011.Själv håller jag ju på med Ekologiskt Lantbruk en annan form av Grön teknik i företaget Grolink.

Men uppriktigt sagt så tycker jag det är rätt svårt att definiera vad som verkligen kan kallas Grön teknik. Vi får väl anta att det skall vara "miljövänligt". Men även det är ju i mångt och mycket ett relativt begrepp. Kvicksilverinnehållande lågenergilampor anses tex av myndigheter som långt mer miljövänliga än "vanliga" glödlampor. Inte så säker på det jag...

Jag har lite liknande funderingar vad gäller Grön Tillväxt...

Nja, det här inlägget är inte färdigt....kom gärna med käcka tillrop, kritiska kommentarer eller cyniska trakasserier...

No comments: