Friday, 3 November 2017

Är glyfosat verkligen ett växtskyddsmedel?

Det mest använda kemiska bekämpningsmedlet i världen och i Sverige, glyfosat, uppfyller inte definitionen för ett bekämpningsmedel, "att skydda mot skador orsakade av djur, växter eller mikroorganismer". 

Det är ett tekniskt hjälpmedel som inte alls handlar om växtskydd utan om enklare och billigare produktion.

Frågan är då om det överhuvudtaget skall kunna godkännas som bekämpningsmedel?

2 comments :

Dan Gmark said...

Der Spiegel har idag en utförlig artikel (plus mer bakom betalmuren) om Monsanto och glyfosat. Den handlar bland annat om Monsantos försök att manipulera beslutsfattare och om de rättsprocesser mot företaget som pågår i USA. "Monsanto Papers", de dokument som företaget tvingats offentliggöra, är också intressanta.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/glyphosat-hat-monsanto-behoerden-manipuliert-a-1177101.html
https://usrtk.org/pesticides/mdl-monsanto-glyphosate-cancer-case-key-documents-analysis/

erectile dysfunction drug said...
This comment has been removed by a blog administrator.