Monday 30 October 2017

70 gram


Håller på med lite research för en artikel om glyfosat till kulturtidskriften Balder. Den kommer nog vara lite mer resonerande och filosofisk än den råa samlingen nedan. 

Det används cirka 70 gram glyfosat per person i Sverige. Den hittas lite överallt.
 


Glyfosat hittades i 71.4 procent av linserna och i 30 % av solrosfröna samt cirka 10 % av havre och veteproverna i Europa år 2015. 

Så här säger LRF 

- Som det ser ut i dag är livsmedelsförsörjningen beroende av glyfosat. Om det försvinner kan man säga att man skulle behöva rita om kartan för hela jordbruksproduktionen. Eftersom det i dag inte finns effektiva alternativa metoder någonstans i världen skulle det ta lång tid för jordbruket att ställa om. Om det blir ett förbud i hela Europa riskerar det europeiska jordbruket att slås ut i förhållande till resten av världen – som ju kommer att fortsätta använda glyfosat. Det skulle också innebära dyrare mat. Många stora jordbruksländer har godkänt glyfosat för lång tid framöver och kommer att kunna producera billigare mat än Europa. ”

Och så här säger Kemikalieinspektionen. 


"I mars 2017 kom Echas riskbedömningskommitté, RAC, med ett yttrande med slutsatsen att det tillgängliga vetenskapliga underlaget inte uppfyller kriterierna för att klassificera ämnet glyfosat som cancerframkallande. ...Tidigare har International Agency for Research on Cancer, IARC, publicerat en rapport i juli 2015 med den samlade slutsatsen att glyfosat troligen är cancerframkallande. IARC är specialiserat på cancerforskning och lyder under World Health Organisation, WHO."
https://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/vaxtskyddsmedel/verksamma-amnen-i-vaxtskyddsmedel/vaxtskyddsmedel-som-innehaller-glyfosat 

No comments: