Monday, 30 January 2017

Livsmedelsstrategin - nu är den här


Jaha, nu har regeringen lagt propositionen för livsmedelsstrategin. Skall läsa och återkomma med analys och kommentar. 

OBS, detta är fortfarande ett förslag som skall behandlas i Riksdagen, så det finns fortfarande ett - litet - utrymme att påverka den....


Ladda ner kortversionen. 


http://www.regeringen.se/livsmedelsstrategin

No comments: