Monday 6 May 2013

Hur kan vi leva utan tillväxt?

Jag hör att vi har nått Peak Car (dvs bilanvändningen har slutat), Peak Oil är helt klart här, Peak Child har nåtts globalt, Peak Work är här, dvs antalet arbetade timmar vänder neråt (se diagrammet nedan) osv.

Från Mikael Malmeaus, Tillväxt till varje pris.
Det är möjligt att det fortfarande kommer finnas lite ekonomisk tillväxt ett tag till, men det verkar mycket mer sannolikt att tillväxten i princip upphör.

Frågan är om vi inte i stället för att säga att "tillväxt är inget bra" kanske i stället skall fråga politiker och medborgare "hur skall vi leva utan ekonomisk tillväxt"? Det förefaller att vårt samhälle i alla fall borde ha en beredskap för det. På så sätt skulle vi antagligen också tydligare få fram vilka processer och institutioner som faktiskt är helt byggda på tillväxt. Jag tänker tex på pensionssystemet och bolånebubblor.

Vi kanske rent utav kunde få igång en konstruktiv dialog?

Läs gärna Vi kan få det väldigt mycket bättre - utan ekonomisk tillväxt. Läs också: Growth is gone - welcome steady-state

3 comments:

krilbe said...

Men, diagrammet mäter ju arbetade timmar. Är inte det en ganska begränsad eller direkt missvisande bild av "tillväxt"?

Om man arbetar lika mycket men t.ex. med hjälp av en innovativ ny metod presterar dubbelt så mycket på den arbetade tiden så har vi ju en tillväxt på 100% men en förändring i arbetade timmar på 0%.

Så hur menar du/författaren?

Gunnar Rundgren said...

Krilbe, det intressanta är att fördubblad produktion inte alls behöver betyda ökad ekonomisk tillväxt - det är tyvärr det vanliga missförståndet. De sektorer som har ökat sin produktivitet enormt bidrar inte mer till BNP utan mindre, både relativt och i många fall också i absoluta tal. Jordbrukets produktivitetsutveckling har varit enorm, det tog 250 arbetstimmar att skörda och tröska 1 ton spannmål på artonhundratalet. Idag tar det fem minutet. Har BNP ökat av det? inte alls, utan tvärtom. Läs gärna föregånde post: http://tradgardenjorden.blogspot.se/2013/05/vi-kan-fa-det-valdigt-mycket-battre.html

Anders Rydén said...

Vi kanske skulle återuppta trenden att konsumera mer fritid?
Hur många familjer klarar idag det mer än hundra års gamla fackliga kravet med vadera åtta timmars arbete, sömn och fritid och då menar jag inklusive hushållsarbetet.
Det mesta av tillväxten de senaste decennierna, åtminstone här i landet, har gått till att öka byråkratin.
Med andra ord det mesta av effektivitetsökningen har ätits upp av administration.