Saturday, 16 February 2013

Från allt är utbytbart till att bygga relationer


Matfusk är inget nytt. Det har länge funnits folk som söker snabba pengar genom att blanda ut mjölken med vatten, vinet med glykos, kaffet med rostat korn. Fusk får vi nog leva med. Men det finns situationer och system som uppmuntrar till fusk och sådana som uppmuntrar till ärlighet. 

Dagens livsmedelsproduktion har mer och mer tagit samma form som annan industriell produktion. Ett litet antal affärskedjor säljer produkter under eget varumärke,eller under märket av stora processföretag (det kallas för "förädling", men i de allra flesta fall finns det inget "förädlande" i processen, bara vinstskapande). Inte bara råvaror utan också själva industriprocesserna handlas på korta kontrakt där de är billigast. Det hela kallas för "värdekedjor" men borde kallas för vinstmaskiner.

Varje led i produktionen görs av specialistföretag som bara har marknadsrelationer till sina leverantörer och kunder. Certifiering av anonyma företag - som lever på att certifiera - påstås garantera integriteten. Kvar finns identiska produkter där leverantören kan bytas när som helst. Det är ett system som bygger på allas utbytbarhet och anonyma relationer. Eller rättare sagt, inga relationer alls, bara kontrakt och pengar.

Och då får man hästkött i hamburgaren och färgat fläskkött som säljs som nöt. På samma sätt som man får barnarbete i kakaoindustrin eller i textilindustrin. Och när privata vårdföretag begränsar blöjbytena på di gamle så agerar de likadant.   

Visst kan man - och skall - ha mer kontroll i produktionen.

Men det är också viktigt att inse att de moderna marknadslösningarna leder till dessa anonyma affärsmässiga relationer som bara kan fungerar med mer kontroll och mer certifieringar. Vi kunde istället söka andra "affärsmodeller", modeller som kanske just slutar vara "affärsmodeller" utan relationer mellan människor. Relationer som skapar mer förtroende och mer socialt kapital, istället för de nu förhärskande marknadsmodellerna som steg gör steg bryter ner vårt samhälle.

Tanken att fler och fler mänskliga relationer skall ersättas av marknadsrelationer, vilka i sin tur innebär att allt är utbytbart, är i grunden en omänsklig tanke.    

1 comment:

Olle Göransson said...

Så rätt!
Du kan boka dig för en gris här i sommar, och komma och klia den bakom örat. Du kan till och med vara med vid slakten. Jag tror att det är sådana affärsrelationer vi behöver få till stånd. Men vilken dagens livsmedelsproduktionsalienerade konsument vill se grisen, hen så småningom ska äta, i ögonen, och bli kompis med? Kanske lättare med morötterna ur det perspektivet. Hur som helst behöver relationerna stärkas, och det gör vi bara genom att närma oss varandra, konsumenter och producenter, utan affärsmässiga mellanled vars poäng är att förstöra transparansen.