Friday 1 February 2013

Vem skall kontrollera klimatknappen?

Att använda tekniska lösningar för att motverka den globala uppvärmningen är något som det talas allt mer om, vid sidan av utsläppsminskningarna. Forskare spånar kring svavelmoln och rymdspeglar som ska reflektera bort solljus, bland annat. Nu ska denna nya teknikutveckling, ofta kallad geoingenjörskonst, granskas av svenska forskare.Attityder kring manipulationer av klimatet Svavelmoln som sprutas in i stratosfären och speglar som skjuts ut i rymden för att reflektera bort solljus från jorden är ett par exempel på geoingenjörskonst, eller geoengineering på engelska.(SR)

Det är ju mycket bra att samhällsvetare tas in på det här tidiga stadiet. I Garden Earth skriver jag om de här teknikerna:


Climate change has triggered ideas for large-scale engineering of global systems. Large-scale ‘technological fixes’ fall into two catego­ries. Carbon dioxide removal (CDR) techniques are designed to extract carbon dioxide from the atmosphere. Solar radiation management (SRM) techniques are intended to reflect a portion of the sun’s light back into space. CDR is based on biological, chemical or geological carbon sequestration. SRM is based on natural effects observed in the atmosphere following volcanic eruptions. A proposal for ‘sunshade’ geo-engineering consists of the installation of space-based sun shields, or reflective mirrors, to deflect a proportion of incoming solar radiation before it reaches the atmosphere. Sunlight deflectors would be placed in near-Earth orbits or near the Lagrange point, about 1.5 million kilometres above the planet, where the gravitational pull of the earth and the sun is equal. An array of sunshades in this position would pose less threat to orbiting satellites than would near-Earth objects (The Economist 2010a; UNEP 2010b).

If anything, these proposals underline the severity of the situation as well as how little we really know. They also give new perspectives on power. ‘As Andre Matthews, an anthropologist at the University of California, Santa Cruz, puts it, it is not just a matter of constructing a switch, it is a matter of constructing a hand you trust to flip it’ (The Economist 2010a). We should also realize that the risks of such global large-scale engineering are huge and totally unpredictable. It is already a fact that human beings change many of the planet’s systems enormously, but in the same way as most of these changes are a result of many small things (the car you drive, the meat you eat, etc.), the solutions too are to be found in the small things rather than in macro engineering.  
Vi kan ju till och med föreställa sig att länder som USA fixar speglar som minskar uppvärmningen i USA, medan man kan fortsätt att vara den största förorenaren av atmosfären i världen. Det påminner mig om när The Economist förespråkade ökad användning av luftkonditionering för att minska effekterna av växthuseffekten.
Economist: lösningen på klimatproblemen - köp luftkonditionering
ett av de största magplasken i debatten i mitt tycke. Lyssna på inslaget i Vetenskapsradion här.  

Lyssna: Vetandets värld : Geoingenjörskonst kan bromsa global uppvärmning 20130201 12:10

2 comments:

Johanna said...

Hej! Funderar på om du är samma Gunnar Rundgren som skrivit denna artikel: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/checklistor-ingen-garanti-for-bra-vard_7843798.svd ? Skrev just ett blogginlägg med hänvisning till denna, mycket mycket bra skrivet! Håller verkligen med, hoppas nu det är rätt person jag skriver till. :)

Gunnar Rundgren said...

Jodå Johanna, och tack för vänliga ord