Monday 11 February 2013

Jag gnäggar av skadeglädje

Vad är gemensamt för Findus, Tavola (Comigel) och Spanghero förutom att de kränger hästkött som nöt? 
Svar: De har certifierade kvalitetssystem enligt ISO 9001.  

I livsmedelsbranschen som i andra branscher lutar man sig mot kvalitetssäkringssystem och diverse "revisioner" för att kunna gå igod för det man levererar. Inget ont i det kanske - men om man tror att det ger redliga produkter och hederliga företag så har man huggit i sten ordentligt. Och kunder vaggas i falsk säkerhet av certifieringen.  
----------------------------------------------------------------------
För en tid sedan skrev jag ett kritiskt inlägg om kvalitetscertifiering a la ISO 9001 i Svenska Dagbladet. 


Checklistor ingen garanti för bra vård. 

Jag fick helt överväldigande positiv återkoppling på den, även om det fanns ett fåtal som totalt sågade mig.
Bloggaren Pluraworld skrev tex "Något mer korkat påstående har jag inte hört på länge."
Vissa antydde att det var jag själv som hade missförstått kvalitetssystemen (några hade fått intrycket att jag arbetar på heltid med att införa sådana system i vården, vilket jag absolut inte gör).
Några tycker att jag kastar ut barnet med badvattnet. Se vidare i inlägget http://tradgardenjorden.blogspot.se/2013/01/en-hog-med-parmar.htmlChrister Ackerman skrev häromdagen en bra debattartikel i Svenska Dagbladet som kompletterar min artikel med betonande av medarbetarskap.
Delaktighet är allt på en arbetsplat. Den första frågan arbetsgivare och politiker bör ställa sig innan man börjar ropa på kvalitetssäkring som den stora lösningen är på vilket sätt man ska främja ett aktivt och medvetet medarbetarskap. Detta gäller särskilt inom äldreomsorgen.
Han är lite mer positiv i sina slutsatser än vad jag är:
Först när viljan finns att ta till sig och leva upp till innehållet i ett kvalitetssystem kan det fullt ut bli den stöttande struktur som den är tänkt att vara. Och därigenom även vara ett effektivt och verkningsfull stöd för medarbetarna i det dagliga arbetet. Medarbetskap och kvalitetssystem är då som hand i handske.
Men på det stora hela är vi nog överens.

Gnägg på er.
 

2 comments:

Ann-Helen said...

http://www.hungryandangry.se/2013/02/priset-pa-en-hastlasagne/

Jan Wiklund said...

Kontrollsystemen har löpt amok inte bara i köttbranschen. Det är detsamma inom vården, vilket har dokumenterats av Maciej Zaremba i DN.

Här föreslår tio norska läkare en annan modell för vården: http://tidsskriftet.no/article/2987819

Kanske det finns andra modeller även för maten?