Wednesday 1 June 2011

Så fort tillväxten sätter igång igen så ökar utsläppen

 Det finns bara några få perioder då koldioxidutsläppen minskat under de senaste åren. De har alla sammanfallit med perioder av ekonomisk tillbakagång. En stor minskning skedde under Sovjetunionens fall, och i samband med den sk finanskrisen 2008/2009 så minskade koldioxidutsläppen. Men nu är vi tillbaks i en period med stark ekonomisk tillväxt och utsläppen av växthusgaser ökar igen, i oförminskad takt. Målet om att begränsa temperaturökningen till 2 grader är mycket avlägset, och blir mer och mer avlägset för varje dag.

Vi skall sakta vänjas vid att det inte kommer uppnås....

Det är ganska klart efter nya uttalande av IEA

Alla de som pratar om att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att lösa miljö och resursproblem, pratar helt enkelt i nattmössan. Vissa tror säkert på det de säger, medan andra säkert pratar mot bättre vetande. Det är lustigt att det är så många av just dessa som sätter sig på höga hästar och låtsas att deras hållning är "vetenskaplig", underförstått att de som ifrågasätter deras dogmer är ovetenskapliga och vidskepliga. Men fakta i faller är att det finns ett mycket starkt samband med ökningen av växthusgaser och ekonomisk tillväxt. När man vet vilken roll energi spelar för den ekonomiska tillväxten är detta samband egentligen helt självklart så länge som energi kommer från fossila bränslen, vilken den gör till 80%, globalt sett.


No comments: