Friday 17 June 2011

Tillväxt utan ökade utsläpp forfarande mest en dröm

Nedanstående diagram visar med all tydlighet hur starkt koldioxidutsläpp och ekonomisk tillväxt följer varandra. De enda perioder med minskade eller bara stillaståedne utsläpp är när ekonomin går dåligt. Trots det så fortsätter förnekarna att säga att vi måste ha mer ekonomisk tillväxt för att klara koldioxidmålen.
Läs gärna fler av mina inlägg om tillväxt och energi på svenska eller engelska

Högprofilprojektet a One Tonne Life, med en svensk familj som skall komma ned på ett ton koldioxidutsläpp per år, har just avbrutits. Ett ton är ungefär den nivå vi behöver komma ned på för att begränsa de allra värsta skadorna från klimatförändringar. Som bäst kom de ned på 1,5 ton. Men då skall man komma ihåg att detta bara innefattar de utsläpp som familjen själv kan påverka. Så arbetsplatsernas, skolornas och samhällets koldioxidutsläpp är inte medräknade. Samhällets utsläpp beräknas till 2 ton per person och år. Och I övtigt så har beräkningarna varit "snälla" snarare än skeptiska, Läs merRecently released emission data from IEA. Reproduced from "Skeptical Science".

No comments: