Wednesday 22 June 2011

hur kommer det sig att bättre vägar tömmer landet på folk

Jag har funderat mycket på det paradoxala vad gäller bättre infrastruktur i glesbygden. Det är i det närmaste en ryggmärgsreaktion att man ökar möjligheterna på landsbygden genom att bygga mer vägar. Men samtidigt är det ju så att vi har byggt ett fantastiskt vägnät och järnvägsnät - och lik förbaskat så avfolkas ju landsbygden. I själva verket är det ju så att de länder som har mest och bäst vägar och järnvägar, har mest avfolkad landsbygd. Det verkar som att de vägar som byggs för att underlätta för folk i glesbygden lika mycket används för att flytta folk därifrån. Tydligast tycker jag det blir vad gäller handeln. När vägarna var dåliga så fanns det små affärer överallt. När vägarna är bra så slås alla små butiker ut och handeln centreras till enorma köpcentrum i länshuvudstaden, t.ex Karlstad (Bergvik) eller Uppsala (Boländerna). Och sen är det frågan om VEM som tjänar mest på vägarna? Läs mer på min engelska blogg.

2 comments:

Pelle Fredriksson said...

Är detta fröt till en ny rörelse? Den kan heta SÄMRE VÄGAR NU! för att plagiera en lyckad Facebookgrupp.

Gunnar Rundgren said...

Nja, det är kanske att ta i. Det är illa nog att jag gillar varg, med en sådan hednisk åsikt om vägar så vågar man kanske inte överhuvudtaget sätta sin fot i den sk glesbygden.