Tuesday 10 May 2011

Farligt positiva nyheter

Det finns ingen gräns för hur mycket energi som skulle kunna komma från förnyelsebara källor i framtidens energisystem, det visar en ny rapport från FN:s klimatpanel. Professor i energisystem Lars Nilsson vid Lunds universitet är en av huvudförfattarna till rapporten.
– Mängden förnybar energi är många gånger större än de behov samhället har, säger han. I Klotet

Det är knappast någon nyhet dock. Alla som studerat energifrågorna har vetat under lång tid att solenergin som träffar jorden innehåller många många gånger vårt energibehov. Och det är viktigt att notera att det är just solenergin som har denna potential, inte biomassa, vattenkraft eller vinkraft. Och visst är det så att om vi beslutade att ersätta all annan energi med solenergi så skulle det vara tekniskt möjligt - men mycket dyrare. Och om energin blir mycket dyrare så kommer ju också mindre att användas. 

Den rapport som refereras,Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation , tror nu heller inte att förnyelsebar energi kommer att ersätta alla annan energi, inte ens den energi som används idag, och ännu mindre den energi som kommer att användas 2050, då ju energianvändningen beräknas ha ökat. Rapporten säger att inte ens de mest optimistiska scenarion (av 164 stycken!) har enbart förnyelsebar energi. Transportsektorn är den som kommer ha svårast att klara en sådan omställning, och biobränslen har inte potential att ersätta dagens bensin och diesel, ännu mindre morgondagens. 

Risken med sådana här "goda nyheter" är att de får folk att bortse från allvaret i situationen - ja men forskarna säger att det finns förnyelsebar energi så det räcker - dvs jag behöver inte spara, dvs jag behöver inte ändra min livsstil. Man skall inte heller glömma bort att det finns en rad komplikationer med alla de förnyelsebara energiformerna. Så gjorde tex de generösa tyska bidragen till solenergi att man helt sonika täckte åkrar med solceller, för det är så - om man bara ser till energiproduktion så är det det mest effektiva sättet att använda åkermark på. Men vi skall ju också äta, resten av planetens liv behöver ytor och livsmiljöer. 


Hur Sverige har "avvecklat kärnkraften" är ett bra exempel på vad som händer när man invaggar folk i tron att vi skall hitta nya tekniska lösningar. 

Det är bra att visa på vilka möjligheter det finns i förnyelsebar energi - och de finns utan tvekan. Men det är tvivelaktigt när det presenterad på ett sätt som ger intrycket att vi egentiligen inte behöver göra något, det är bara att byta ut en teknik mot en annan. 


No comments: