Sunday 4 March 2018

Med eller mot naturen - eller bredvid?Tidigare tog konflikten mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk upp mycket av jordbruks och livsmedelsdebatten i media (ofta på ett rätt ointressant sätt). 

Idag dominerar frågan om man skall äta kött eller inte samt en massa "nya" sätt att producera livsmedel på. 
Läser man pressen och tar del av annan media kan man få intrycket att valet står mellan ett landbaserat jordbruk som orsakar erosion, tränger ut biologisk mångfald, slösar på knappa vattenresurser och står för en mycket stor andel av växthuseffekten, och en massa smarta, digitala, cirkulära, disruptiva, paradigmskiftande food tech lösningar. Dessa är system som labb-kött, landbaserad fisk och algodling, akvaponik, inomhusodling med konstljus, konstgödsel och cirkulerande näringslösning, och all annan typ av produktion som kan drivas industriellt i tankar, tunnlar eller hangarer, helst i städerna.
Detta kombineras ofta med helt industriellt producerade livsmedel. 

Dessa system kommer inte att leverera den mat som vi behöver och i de flesta fall är deras resurssnålhet och miljövänlighet ren storytelling - helt utan grund. De behöver alla insatsmedel av olika slag och indirekt behöver de ofta lika mycket mark och andra resurser som "vanligt" jordbruk. Dessa system  är en del av en process som för oss längre och längre bort från den natur vi är en del av, vare sig vi vill eller inte. 

Men vi skyddar inte naturen genom att låtsas att vårt sätt att leva inte utnyttjar den - för vi är precis lika beroende av den som våra förfäder.  Det ekologiska lantbruket behöver inte alls känna sig underlägset dessa dyra fantasier, tvärtom. Däremot är det ett problem att de har tagit så stor plats i media och att de får stora investeringar och forskningsresurser, resurser som hade kunnat användas mycket bättre. Vi behöver skapa en kraftfull motbild mot den uppfattningen,en bild där människan lever i och med naturen, och där jordbruket och livsmedelsproduktionen bygger på detta samarbete med naturen byggt på naturliga processer.  

3 comments:

Farfar said...

Ett av de minst uppmärksammade problemen vi står inför är att vi spolar ut våra slamprodukter i sjöar och hav. Vi återför inte dessa till jorden, kanske mest på grund av alla gifter och förlitar oss till konstgödsel.

Rost och rädisor said...

Bra och viktigt inlägg! Ju mer vi umgås med naturen, odlar på naturens villkor, desto mer samhörighet känner vi, vilket förhoppningsvis leder till att vi är rädda om miljön vi lever i.
Allt gott
/Anette

Pogust said...

Vi är en del av naturen. Glömmer vi det så ligger vi illa till.
Biosfären behöver inte oss, men vi är helt beroende av den.

Tekniska "utvecklingar" som baseras på ökad energianvändning är en återvändsgränd. I stället för att göra matproduktionen mer avancerad bör vi göra tvärtom. Utnyttja naturen på ett bättre sätt med odlingssätt som används i till exempel Permaculture.

Dagens matproduktion baseras på fossil energi som är en ändlig resurs. Gäller även KRAV-odlingar och liknande som även de kommer att behöva anpassas till den kommande verkligheten med minskande fossil energi. En omställning till intensivare/smartare och mer arbetskrävande lokal odling är ofrånkomlig.