Tuesday 2 May 2017

Vårbruk


Det blir nog lite dåligt med blogginlägg den närmaste tiden eftersom det är vår och massor att göra på Sunnansjö Gård.

Först och främst är det sådd och plantering av det stora antal grönsaker vi odlar här. Fem kor och en liten blivande tjur skall komma hit snart och stängslet runt den stora strandhagen behöver gås över. Om brandrisken inte är för stor skall vi fortsätta. Evenemang som Plantbytardagen den 13 maj tar också lite tid att organisera. 

Läs mer om planerna för gården här.  


No comments: