Sunday, 7 May 2017

Landgrabbing i en by nära dig

Landgrabbing har mest diskuterats som ett fenomen där rika länder köper upp mark i fattiga länder. I Sverige förekom det omfattande landgrabbing av skogsbolagen och av staten (då tänker jag t.ex. på hur man tagit land från samerna). Men ett förbud för bolag att köpa jordbruksmark har hindrat att åkerjorden blivit spekulationsobjekt.

I förslaget till ny livsmedelsstrategi föreslår man att förbudet för att bolag skall kunna köpa jordbruksmark tas bort -  vilket öppnar för spekulation i åkermark. Den tidigare LRF-ordföranden Bo Dockered protesterar i en debattartikel Land mot den planerade lagändringen som kommer att tillåta landgrabbing av åkerjord i Sverige. Vad säger nuvarande LRF ledning om det? Vad säger de politiska partierna?

No comments :