Monday, 22 May 2017

Kolets nollsummespel

Ekonomer brukar förfasa sig över dem som talar om ekonomin som ett nollsummespel. Men naturens ekonomi är ett nollsummespel, eller hur? 

Om kolatomerna är valutan så måste något dö för att något skall leva och när jag dör kommer mina kolatomer användas av någon annan. Mänskligheten anses för närvarande använda sig av 25% av den totala biologiska produktionen i världen. För varje ökning av detta tar vi utrymme från andra livsformer. 

Att vi utrotar andra arter blir i det perspektivet både begripligt och oundvikligt om vi inte helt ändrar inriktning.

 

No comments :